Zpráva

Práva cestujících v autobusové dopravě

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

Nařízení poskytuje cestujícím v autobusové a autokarové dopravě v EU nová práva. Nařízení stanoví základní práva cestujících a ukládá řadu povinností podnikům provozujícím autobusovou a autokarovou dopravu a provozovatelům terminálů, pokud jde o jejich odpovědnost vůči cestujícím.

Nařízení o autobusové a autokarové dopravě stanoví práva cestujících podobná těm, která se vztahují na leteckou, železniční a lodní dopravu. Mezi tato nová práva patří např.:

  • zákaz diskriminace založené na státní příslušnosti,
  • nediskriminační zacházení pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí,
  • náležité a dostupné informace pro všechny cestující před cestou a během ní a obecné informace o jejich právech v autobusových terminálech a na internetu,
  • mechanismus vyřizování stížností, který stanoví podniky provozující autobusovou a autokarovou dopravu a který budou moci využívat všichni cestující a
  • určení nezávislých subjektů, které mají pravomoc nařízení prosazovat a případně ukládat sankce, ve všech členských státech EU.

telefon: 595 622 448
e-mail: silvie.okalova@msk.cz
frame-scrollup