Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích, je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Podrobné informace o jednotlivých akcích naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
         
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 od 22. 5. 2018 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory   ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu do dvou jízdních  pruhů, další omezení dle postupu stavebních prací
realizace od 29. 6. 2017 aktuální omezení na portálu dopravních informací ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice od 27. 7. 2017 ŘSD
OP I/11 I/11 Opava, severní obchvat - východní část od 6. 3. 2017 ŘSD
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat od 9. 8. 2017 ŘSD
KI   Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice 7/2017 – 4/2020 SŽDC
Přehled stavebních akcí na silniční síti
okres silnice název akce plán realizace investor
OV I/56 Oprava povrchu silnice I/56 ulice Cingrova a Senovážná
Ostrava, silnice I/56, úsek v km 33,536-33,926, úplná uzavírka
2019   ŘSD
OV I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev. č. 58-026
rekonstrukce mostu v km 35,965-35,994, SSZ
2018/2019 4. 6. 2018 - 31. 12. 2018 ŘSD
OV II/477
II/479
III/4721
MUK Bazaly, II. etapa
Ostrava, rekonstrukce mostu přes ulici Bohumínská, omezení provozu, uzavřené rampy
2018/2020 od 3. 5. 2018 MSK
IROP
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní – I. etapa
Ostrava – výstavba nové dvoupruhové komunikace v délce 1,3 km,
2017/2019

od 2. 10. 2017

MSK
IROP
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava
ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3 a 4787-4, omezení provozu,
2018/2019 od 9. 5. 2018 MSK
IROP
OV   Přehled dalších uzavírek na území statutárního města Ostrava      
           
BR I/46 I/46 Slezská Harta - Hořejší Kunčice
silnice I/46, úsek v km 89,384-92,550, omezení provozu, SSZ
9-10/2018   ŘSD
BR I/57 Úvalno, most ev. č. 57-011
Úvalno, rekonstrukce mostu ev. č. 57-011, SSZ
2018/2019 26. 10. 2018 - 30. 4. 2019 ŘSD
           
FM I/56 Metylovice - Frýdlant nad Ostravicí
silnice I/56, úsek v km 61,340-63,800, SSZ
2018/2019   ŘSD
FM I/68 Hnojník - Střítež
silnice I/68, úsek v km 2,800-3,855, SSZ
2018/2109   ŘSD
FM D48 Sanace záchytných systémů
úsek Frýdek-Místek - Český Těšín
7-8/2018   ŘSD
           
KI I/67 Dětmarovice, most ev. č. 67-015
celková rekonstrukce mostu, SSZ
2018/2019 25. 6. 2018 - 15. 12. 2018 ŘSD
           
NJ II/442 Rekonstrukce a modernizace silnice II/442
v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava
2018/2019 2. 8. 2018 - 31. 12. 2018 MSK
IROP
           
OP I/57 Holasovice, most ev. č. 57-015
Holasovice, rekonstrukce mostu ev. č. 57-015 v km 41,496, SSZ, 6 měsíců
2018/2019   ŘSD

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a.s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizce Ostrava a.s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

14. 2. 2018
frame-scrollup