Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železnic, státní organizace. (),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
1. - 4. 7. 2021  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
14. - 17. 7. 2021 Colour Production, spol. s r. o.
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice do 11/2020 ŘSD
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat
omezení provozu v místech napojení obchvatu na stávající silniční síť
od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 10-11/2020 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat
I. a II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat od 10. 6. 2020 ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část od 30. 9. 2020 ŘSD
OP I/46 I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 od 7/2020 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu 2020   ŘSD
OV I/11 I/11 Šenov, most ev. č. 11-150..3
omezení provozu, snížení počtu jízdních pruhů
2020 23. 3. 2020 - 23. 12. 2020 ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava, ul. Místecká 2020 (směr centrum), úsek v km 33,691-38,254 11/2020 15. 11. 2020 - 16. 12. 2020 ŘSD
OV I/58 I/58 Stará Ves n. O., most ev. č. 58-024, úplná uzavírka, mostní provizorium do 31. 10. 2020, SSZ 2020 1. 4. 2020 - 31. 12. 2020 ŘSD
OV I/58 I/58, Ostrava, ul. Plzeňská
oprava povrchu, úsek v km 45,800-46,400, úplná uzavírka
2020 27. 11. 2020 - 29. 11. 2020 ŘSD
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa 2020 do 31. 12. 2020 MSK IROP
OV III/4692
III/46615
Stavba okružní křižovatky OStrava - Krásné Pole
omezení povozu, 5. 12. 2020 úplná uzavírka křižovatky
2020 21. 9. 2020 - 5. 12. 2020 SSMSK
OV III/4692 Oprava povrchu ul. Vřesinská
úsek v km 0,000-1,340, úplná uzavírka
2020 9/2020 - 28. 11. 2020 SSMSK
OV I/11 x Závodní Ostrava, výměna kolejnic v křižovatce 12/2020   DPO
OV III/4787 Ostrava, ul. Výškovická, výměna kolejiště v úseku Svornosti - Čujkovova, snížení počtu jízdních pruhů 2020 od 1 7 2020 DPO
OV 4703 Ostrava, most ev. č. 4703-1 přes řeku Lučinu 2020 13. 11. 2020 - 15. 12. 2020  
OV II/479 Ostrava, ul. 28. října
Výměna kolejových polí na Hulváckém kopci v křižovatce s ul. U Koupaliště
2020   DPO
OV MK Ostrava, ul. Pavlovova
oprava tramvajové trati, úsek mezi zastávkou kpt. Vajdy po křižovatku s ul. kpt. Vajdy, omezení provozu
12/2020   DPO
OV III/4723 Ostrava, kanalizace - Fišarova - Vrbická 2020   SMO
BR I/45 I/45 Dětřichov nad Bystřicí
oprava povrchu silnice, úsek v km 4,410-5,335, omezení provozu, SSZ
2020 16. 11. 2020 - 18. 12. 2020 ŘSD
BR I/45 I/45 Krnov, most ev. č. 45-029, omezení provozu, SSZ 2020 4. 7. 2020 - 31. 12. 2020 ŘSD
BR III/44513 Mosty ev. č. 44513-1 a 2 Václavov (dva mosty v PD řešeno jako jedna stavba), úplná uzavírka 2020 15. 7. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
FM I/11J I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11J-181, úplná uzavírka 2020 15. 7. 2020 - 31. 12. 2020 ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek-Místek, mosty ev. č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3 a 48-051.4, uzavírka po polovinách, severní strana 2021, SSZ 2020/2021 13. 7. 2020 - 30. 11. 2021 ŘSD
FM I/56 I/56 okr. F-M, mosty ev. č. 56-070, 56-073, 56-075 a 56-077, omezení provozu od 7/2020 + 2021   ŘSD
FM III/48416 Most ev. č. 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (přes I/56), úplná uzavírka, objízdná trasa 2020 2. 3. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
FM III/48416 Most ev. č. 48416-2 Frýdlant nad Ostravicí (přes železniční trať), úplná uzavírka, objízdná trasa, realizace společně s mostem 48416-2 2020 2. 3. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
FM MK Nádražní Frýdek-Místek, doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí 11/2020  
KI I/48 I/48 Český Těšín, mosty ev. č. 48-100..1 a 48-100..2, směr Frýdek-Místek, omezení provozu, snížení počtu jízdních pruhů 2020 1. 4. 2020 - 30. 11. 2020 ŘSD
KI I/59 I/59, oprava povrchu, úseky v km 8,000-9,410 a 11,023-11,788 2020 27. 11. 2020 - 20. 12. 2020 ŘSD
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 - 2022  
NJ I/47 I/47 Odry, most ev. č. 47B-054, úplná uzavírka 2020 1. 6. 2020 - 16. 12. 2020 ŘSD
NJ I/58 I/58 ul. Dolní, Frenštát pod Radhoštěm
oprava opěrné zdi, úsek v km 11,090-11,140, omezení provozu, SSZ
2020 17. 8. 2020 - 30. 11. 2020 ŘSD
NJ I/58 I/58, Mošnov
oprava povrchu, úsek v km 29,150-30,650, omezení provozu, SSZ
2020 23. 11. 2020 - 17. 12. 2020 ŘSD
NJ III/4832 Most ev. č. 4832–5 Žilina u Nového Jičína, omezení provozu, SSZ 7-8/2020 13. 7. 2020 - 9. 12. 2020 SSMSK
OP I/11 I/11 Malé Heraltice - Velké Heraltice, oprava povrchu, úsek v km 234,100-236,920, omezení provozu, SSZ 9/2020   ŘSD
OP I/11 I/11, Opava, ul. Krnovská
práce na inženýrských sítích, úsek v km cca 249,380-249,950, omezení provozu
2020 24. 4. 2020 - 30. 11. 2020  
OP I/11 I/11 Opava - Jaktař, oprava povrchu, úsek v km 248,500-250,000, úplná uzavírka 9/2020   ŘSD
OP I/11 I/11 Opava, most ev. č. 11-125, omezení provozu, SSZ 2020   ŘSD
OP I/46 I/46, Opava jižní obchvat
úplná uzavírka II/461, úsek v km 6,955-7,843, úplná uzavírka
2020 7. 9. 2020 - 14. 12. 2020 ŘSD
OP I/56 I/56 Ludgeřovice, most ev. č. 56-011, omezení provozu, SSZ 2020 20. 4. 2020 - 30. 11. 2020 ŘSD

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
PHS
Protihluková stěna
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

13. 1. 2020
frame-scrollup