Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železnic, státní organizace. (),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Zlatá tretra
zvýšený provoz na vybraných komunikacích v Ostravě
8. 9. 2020 TK PLUS s.r.o.
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
1. - 4. 7. 2021  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
14. - 17. 7. 2021 Colour Production, spol. s r. o.
OV
NJ
  Dny NATO
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do a z Mošnova
19. - 20. 9. 2020 Jagello 2000, z.s.
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice do 9/2020 ŘSD
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat
omezení provozu v místech napojení obchvatu na stávající silniční síť
od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 10-11/2020 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat
I. a II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat od 10. 6. 2020 ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část   ŘSD
OP I/46 I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 od 7/2020 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D56 Ostrava, Hrabová, mosty ev. č. D56-052.. 1 a D56-052.. 2, za Makrem, částečná 1+1, kompletní rekonstrukce 2019/2020 9/2019 - 9/2020 ŘSD
OV D56 D56 Ostrava-Hrabová, mosty ev. č. D56-054..1 a D56-054..2 2019  -2020 5 měsíců od 9/2020 ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava Zábřeh
oprava ramp u obchodního centra Avion Shopping Park, uzavírka
2020 21. 9. 2020 - 21. 10. 2020 ŘSD
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu 2020   ŘSD
OV I/11 I/11 Šenov, most ev. č. 11-150..3
omezení provozu, snížení počtu jízdních pruhů
2020 23. 3. 2020 - 23. 12. 2020 ŘSD
OV I/11 Ostrava
rampy na II/477 (ul. Frýdecká)
9/2020   ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava, ul. Místecká 2020 (směr centrum), úsek v km 34,500-38,400 11/2020   ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev. č. 56-049..1 a 56-049..2 2021   ŘSD
OV I/58 I/58 Stará Ves n. O., most ev. č. 58-024, úplná uzavírka, mostní provizorium do 31. 10. 2020, SSZ 2020 1. 4. 2020 - 31. 12. 2020 ŘSD
OV I/59 I/59 Ostrava, ul. Fryštátská
úsek v km 0,000-0,700, omezení provozu
9/2020   ŘSD
OV II/473
II/479
Šenov, okružní křižovatka
úplná uzavírka
2020 3. 8. 2020 - 11. 10. 2020 SSMSK
OV II/477 Oprava mostu ev. č. 477-008..1 a 2, Slezská Ostrava, koordinace s DPO 2020 do 9/2020 SSMSK
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa 2020 do 31. 12. 2020 MSK IROP
OV III/4703 Ostrava, oprava mostu ev. č. 4703-1 přes Lučinu, úplná uzavírka, lávka ro pěší 2020 17. 3. 2020 - 21. 9. 2020 SSMSK
OV III/4692
III/46615
Stavba okružní křižovatky OStrava - Krásné Pole
omezení povozu
2020 21. 9. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
OV III/4692 Oprava povrchu ul. Vřesinská
úsek v km 0,000-1,340, úplná uzavírka
2020 9/2020 - 30. 10. 2020 SSMSK
OV I/11 x Závodní Ostrava, výměna kolejnic v křižovatce 12/2020   DPO
OV II/479 Ostrava, výměna kolejnic v křižovatce u Vodárny, snížení počtu jízdních pruhů 7/2020   DPO
OV III/4787 Ostrava, ul. Výškovická, výměna kolejiště v úseku Svornosti - Čujkovova, snížení počtu jízdních pruhů 2020 od 1 7 2020 DPO
OV II/479 Ostrava, ul. 28. října
Výměna kolejových polí na Hulváckém kopci v křižovatce s ul. U Koupaliště
2020   DPO
OV II/479 Ostrava, ul. 28. října
výměna kolejového křížení na ul. 28. října v křižovatce s ul. 1. máje, omezení provozu
2020   DPO
OV MK Ostrava, ul. Pavlovova
oprava tramvajové trati, úsek mezi zastávkou kpt. Vajdy po křižovatku s ul. kpt. Vajdy, omezení provozu
12/2020   DPO
OV MK Ostrava, ulice Cihelní, úsek mezi Mariánskohorská - rampa Hornopolní, omezení provozu, úplná uzavírka při pokládce 8-9/2020   OK
OV MK Ostrava, ulice Výstavní, úsek mezi Průmyslová - Halasova, koordinace s opravou SSZ ul. Ruská, omezení provozu, etapy 2020 1. 4. 2020 - 10/2020 OK
OV MK Ostrava, oprava SSZ, křižovatka Ruská x Výstavní 7-8/2020   OK
OV III/4723 Ostrava, kanalizace - Fišarova - Vrbická 2020   SMO
OV MK Vratimov, MK ul. Výletní
oprava železzničního přejezdu P7400, úplná uzavírka
2020 1. 10. 2020 - 14. 10. 2020
BR
OP
I/11 I/11, Horní Životice - Velké Heraltice
oprava povrchu, SSZ
2020 21. 9. 2020 - 8. 11. 2020 ŘSD
BR I/45 I/45 Nové Heřminovy - průtah, úsek v km 30,650-32,500, omezení provozu, SSZ 2020 14. 9. 2020 - 2. 10. 2020 ŘSD
BR I/45 I/45 Krnov, most ev. č. 45-029, omezení provozu, SSZ 2020 4. 7. 2020 - 31. 12. 2020 ŘSD
BR I/45
I/57
I/45 a I/57 Krnov - průtah, úseky v km 43,838 (I/45) - 29,000 (I/57), omezení provozu 2020 1. 8. 2020 - 29. 9. 2020 ŘSD
BR
OP
I/46 I/46, oprava propustků
úsek Deštné (Jakartovice) - Dvorce
2020 25 6 2020 - 30 9 2020 ŘSD
BR II/450 Oprava mostu ev. č. 450-002, Nová Véska, omezení provozu, SSZ 2020 25. 5. 2020 - 15. 11. 2020 SSMSK
BR III/37010 Oprava mostu ev. č. 37010-18, Rýmařov - Janovice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020 8. 6. 2020 - 5. 11. 2020 SSMSK
BR III/44512 Oprava povrchu Dolní Moravice - Nová Ves
úseky 1 a 3, omezení provozu
2020 7. 9. 2020 - 31. 10. 2020 SSMSK
BR III/44513 Mosty ev. č. 44513-1 a 2 Václavov (dva mosty v PD řešeno jako jedna stavba), úplná uzavírka 2020 15. 7. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
BR III/45213 Křišťanovice - Rejchartice
oprava povrchu, úplná uzavírka
2020 10. 9. 2020 - 31. 10. 2020 SSMSK
BR III/45811 Burkvíz - průtah
oprava povrchu, úsek v km 0,000-2,565, úplná uzavírka
2020 14. 9. 2020 - 31. 10. 2020 SSMSK
FM I/11 I/11 Jablunkov, most ev. č. 11-193, omezení provozu 2020 18. 5. 2020 - 25. 9. 2020 ŘSD
FM I/11J I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11J-181, úplná uzavírka 2020 15. 7. 2020 - 31. 12. 2020 ŘSD
FM I/11J I/11J Nebory, most ev. č. 11J-172, omezení provozu, SSZ 2020 6. 4. 2020 - 6. 10. 2020 ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek-Místek, mosty ev. č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3 a 48-051.4, uzavírka po polovinách, severní strana 2021, SSZ 2020/2021 13. 7. 2020 - 30. 11. 2021 ŘSD
FM I/56 I/56 okr. F-M, mosty ev. č. 56-070, 56-073, 56-075 a 56-077, omezení provozu od 7/2020 + 2021   ŘSD
FM II/476 Třinec, Dolní Líštná - Horní Líštná
oprava povrchu, omezení provozu
2020 16. 9. 2020 - 10. 10. 2020 SSMSK
FM II/477 Silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec, úsek v km 18,359-21,326, včetně úpravy mostu ev. č. 477-021, omezení provozu 2020 do 9/2020 MSK IROP
FM III/4733 Žermanice, most ev. č. 4733-7
rekonstrukce mostu přes potok Bruzovka, úplná uzavírka
2020 1. 4. 2020 - 9. 10. 2020 SSMSK
FM III/48416 Most ev. č. 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (přes I/56), úplná uzavírka, objízdná trasa 2020 2. 3. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
FM III/48416 Most ev. č. 48416-2 Frýdlant nad Ostravicí (přes železniční trať), úplná uzavírka, objízdná trasa, realizace společně s mostem 48416-2 2020 2. 3. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
FM III/4848 Most ev. č. 4848-15 Kozlovice, úplná uzavírka, mostní provizorium 2020 16. 3. 2020 - 20. 11. 2020 SSMSK
FM MK Nádražní Frýdek-Místek, doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí 11/2020  
KI I/11 I/11 Havířov - průtah, oprava povrchu, úsek v km 296,870-299,500, omezení provozu, realizace po etapách od 9/2020   ŘSD
KI I/48 I/48 Český Těšín, mosty ev. č. 48-100..1 a 48-100..2, směr Frýdek-Místek, omezení provozu, snížení počtu jízdních pruhů 2020 1. 4. 2020 - 30. 11. 2020 ŘSD
KI I/67 I/67, Karviná
oprava mostu ev.č. 67-012, omezení provozu, zúžení jízdní pruhy
2020 2. 6. 2020 - 31. 10. 2020 ŘSD
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 - 2022  
NJ I/47 I/47 Odry, most ev. č. 47B-054, úplná uzavírka 2020 1. 6. 2020 - 16. 12. 2020 ŘSD
NJ I/58 I/58 ul. Dolní, Frenštát pod Radhoštěm
oprava opěrné zdi, úsek v km 11,090-11,140, omezení provozu, SSZ
2020 17. 8. 2020 - 30. 11. 2020 ŘSD
NJ I/58 I/58, odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
omezení provozu, úsek v km 16,1-16,4, SSZ
2020 10. 8. 2020 - 31. 10. 2020 Město Kopřivnice
NJ III/04812 Most ev. č. 04812-3 Jičina, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020 1. 7. 2020 - 30. 9. 2020 SSMSK
NJ III/04818 Most ev. č. 04818-1 Jičina, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020 1. 7. 2020 - 30. 9. 2020 SSMSK
NJ III/4832 Most ev. č. 4832–5 Žilina u Nového Jičína, omezení provozu, SSZ 7-8/2020 13. 7. 2020 - 9. 12. 2020 SSMSK
OP I/11 I/11 Malé Heraltice - Velké Heraltice, oprava povrchu, úsek v km 234,100-236,920, omezení provozu, SSZ 9/2020   ŘSD
OP I/11 I/11, Opava, ul. Krnovská
práce na inženýrských sítích, úsek v km cca 249,380-249,950, omezení provozu
2020 24. 4. 2020 - 30. 11. 2020  
OP I/11 I/11 Opava - Jaktař, oprava povrchu, úsek v km 248,500-250,000, úplná uzavírka 9/2020   ŘSD
OP I/11 I/11 Opava, most ev. č. 11-125, omezení provozu, SSZ 2020   ŘSD
OP I/46 I/46, Opava jižní obchvat
úplná uzavírka II/461, úsek v km 6,955-7,843, úplná uzavírka
2020 7. 9. 2020 - 14. 12. 2020 ŘSD
OP I/56 I/56 Ludgeřovice, most ev. č. 56-011, omezení provozu, SSZ 2020 20. 4. 2020 - 30. 11. 2020 ŘSD
OP I/57 I/57 Hradec nad Moravicí - Kajlovec, oprava povrchu, úsek v km 56,200-58,400, omezení provozu 2020 8. 9. 2020 - 23. 9. 2020 ŘSD
OP III/4429 Klokočov
oprava povrchu, úsek v km 3,603-7,023, úplná uzavírka
2020 14. 9. 2020 - 31. 10. 2020 SSMSK
OP III/44329 Jáské Koupele - Kružberk
SO 104 Porpustek, úplná uzavírka
2020 23. 8. 2020 - 31. 10. 2020 SSMSK
OP III/46214 Jančí, oprava povrchu, úsek v km 0,864-2,358, úplná uzavírka 2020 2192020 - 25102020 SSMSK
OP II/467
III/4673
321
Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 281,504 (P7741 - III/4673) a km 282,280 (P7743 - II/467) na trati Ostrava Svinov - Opava východ 8/2020 20. 8. 2020 - 20. 10. 2020
OP 321 Děhylov - Háj ve Slezsku, oprava gabionové stěny, NAD Ostrava Svinov - Háj ve Slezsku 8-10/2020  
OP III/4698 Darkovice, ulice Dlouhá
výstavba splaškové kanalizace, omezení provozu, SSZ
2020 8. 4. 2020 - 30. 10. 2020 Obec Darkovice

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
PHS
Protihluková stěna
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

13. 1. 2020
frame-scrollup