Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice od 27. 7. 2017 ŘSD
NJ II/464 Uzavírka silnice II/464 v rámci stavby "I/58 Příbor - Skotnice" 15. 10. 2019 - 30. 6. 2020  
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat
omezení provozu v místech napojení obchvatu na stávající silniční síť
od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu do dvou jízdních pruhů, další omezení dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat
I. a II. etapa
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 od 22. 5. 2018 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat   ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
KI   Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice 7/2017 – 4/2020 SŽDC
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D56 Ostrava, Hrabová, mosty ev. č. D56-052.. 1 a D56-052.. 2, za Makrem, částečná 1+1, kompletní rekonstrukce 2019/2020 9/2019 - 7/2020 ŘSD
OV II/477, II/479, III/4721 MÚK Bazaly - II. etapa   4/2018 - 6/2020 IROP
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 2019 25. 3. 2019 - 19. 12. 2019 IROP
OV II/479 Oprava autobusových zálivů
Ostrava, Svinovské mosty, vazba na II. etapu mostů přes trať
2019   SSMSK
OV II/479 Výměna kolejových konstrukcí
Ostrava, Mariánské náměstí, oboustranné zrušení odbočení ve směru Poruba - Vítkovice
11/2019   DPO
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3. 3 a 4787-4. 3   4/2018 - 6/2020 IROP
OV III/4787 Rekonstrukce tramvajové trati
ul. Výškovická mezi ul. Pavlovova a ul. U Studia, omezení provozu na ul. Výškovická, úplná uzavírka
2019   DPO
 
OV MK Velkoplošná oprava ul. 28. října
Ostrava, úsek mezi ul. Nádražní a Žofinská, za provozu
6/2019   OKAS
OV MK
I/11
Oprava lávky OV 322L
Ostrava, lávka přes Rudnou u průmyslové školy, omezení provozu na I/11
2019 1. 8. 2019 - 30112019 OKAS
BR II/442 Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ, úplná 2019 1. 4. 2019 - 31122019 IROP
FM I/11 Mosty u Jablunkova
protihluková opatření I. etapa, úsek v km 341,320-346,563, částečná
2019   ŘSD
FM I/56 Staré Hamry, mosty ev. č. 56-106 a 56-107, bez omezení (přesýpané mosty), kompletní rekonstrukce 2019/2020   ŘSD
FM II/477 Most ev. č. 477-032 Baška
provizorní komunikace
2019 19. 8. 2019 - 15. 12. 2019 SSMSK
FM II/484 Rekonstrukce mostu ev. č. 484-005 Bílá, Konečná 9-10/2019 - 2020   SSMSK
KI I/67 Karviná, most ev. č. 67-012, částečná, demolice a výstavba nového mostu 2019 23. 7. 2019 - 30112019 ŘSD
NJ I/57 Šenov u Nového Jičína, most ev. č. 57-038, pod I/48, částečná, kompletní rekonstrukce 2019 1. 4. 2019 - 31. 12. 2019 ŘSD
NJ I/57 Sanace svahu a oprava chodníku
I/57, Nový Jičín, ul. Revoluční, omezení provozu, SSZ
2019 6. 9. 2019 - 4. 1. 2020 MSK
OP I/46 most ev. č. 46-079
Sudice, kompletní rekonstrukce, částečná
2019 15. 4. 2019 - 31122019 ŘSD
OP I/56 Opava - Malé Hoštice
oprava povrchu, úsek v km 0,670-1,325
9/2019   ŘSD

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

14.1.2019
frame-scrollup