Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Zlatá tretra
zvýšený provoz na vybraných komunikacích v Ostravě
20. 6. 2019 TK PLUS s. r. o.
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
3.-6. 7. 2019  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
17.-20. 7. 2019 Colour Production, spol. s r.o.
OV
FM
  Czech Cycling Tour
omezení provozu v okolí stadionu Bazaly
15.-18. 8. 2019 TTV sport
group CZ s.r.o.
KI   Dračí lodě Starý Bohumín 2019
 
24. 8. 2019 Česká asociace dračích lodí
OV
NJ
  Dny NATO
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do a z Mošnova
21.-22. 9. 2019 Jagello 2000
OP I/11 I/11 Opava, severní obchvat - východní část od 6. 3. 2017 ŘSD
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice od 27. 7. 2017 ŘSD
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu do dvou jízdních  pruhů, další omezení dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 od 22. 5. 2018 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory   ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat   ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
KI   Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice 7/2017 – 4/2020 SŽDC
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D56 Ostrava, Hrabová, mosty ev. č. D56-052.. 1 a D56-052.. 2, za Makrem, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
OV I/56 Ostrava, Přívoz, most ev. č. 56-015, přes Odru, úplná / úplná ve směru z Hlučína do Ostravy, oprava izolace     ŘSD
OV I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, PHS, km 32,000-32,700, částečná, probarvení PHS     ŘSD
OV I/11 Ostrava, ul. 17. listopadu III. etapa, km 274,800-275,500, částečná, oprava povrchu     ŘSD
OV I/11 Ostrava, ul. Rudná, km 284,004-284,804, částečná, dle diagnostiky     ŘSD
OV II/647, III/4654 Okružní křiž. II/647 a III/4654 s MK v Klimkovicích 3/2019 - 8/2019   MSK
OV II/473 Rekonstrukce mostu ev. č. 473-009 Šenov 3/2019 - 10/2019   SSMSK
OV II/477, II/479, III/4721 MÚK Bazaly - II. etapa   4/2018 - 6/2020 IROP
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3. 3 a 4787-4. 3   4/2018 - 12/2019 IROP
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní I. Etapa   7/2018 - 6/2019 IROP
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 3/2019 - 8/2019   IROP
OV II/470 Rekonstrukce a modernizace sil. II/470 ul. Orlovská 4/2019 - 9/2019   IROP
OV III/4748, III/4804 III/4748 a III/4804 Stará ves na/O. - Košatka, I. úsek km 10,629-11,219, II. úsek km 0,381-1,362     SOUVISLÉ
OV III/4701 III/4701 Šenov - Václavovice II. etapa, km 1,740-2,856     SOUVISLÉ
OV III/46620 III/46620 Ostrava, ul. Martinovská II. etapa, km 1,158-2,264     SOUVISLÉ
OV II/479 II/479 Ostrava, ul. Opavská, obousměrné autobusové zálivy     SOUVISLÉ
BR I/57 Vysoká, most ev. č. 57-001, částečná, oprava izolace, dilatace     ŘSD
BR I/57 Vysoká, most ev. č. 57-002, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
BR I/45 Bruntál - průtah, km 24,020-25,448, částečná, dle diagnostiky     ŘSD
BR I/46 Dvorce - průtah, km 81,275-83,100, částečná, dle PD     ŘSD
BR III/37010 Rekonstrukce mostu ev. č. 37010-18 Rýmařov, Janovice 4/2019 - 8/2019   SSMSK
BR II/442 Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ 3/2019 - 5/2020   IROP
BR II/445 Rekonstrukce a modernizace sil. II/445 Heřmanovice - hr. Olomouckého kraje 4/2019 - 8/2019   IROP
BR II/457 Rekonstrukce a modernizace sil. II/457 Sádek Osoblaha 4/2019 - 7/2019   IROP
BR II/451 II/451 Vrbno - Karlovice, km 8,305-11,959     SOUVISLÉ
BR III/45211 III/45211 Mezina průtah, km 0,000-2,260     SOUVISLÉ
BR III/45731 III/45731 Osoblaha,0,000-0,406     SOUVISLÉ
BR III/45714 III/45714 Třemešná průtah, km 5,000-6,440     SOUVISLÉ
BR III/4406 III/4406 Dvorce - Rejchartice, km 0,000-4,233     SOUVISLÉ
FM I/56 Frýdlant nad Ostravicí, mosty ev. č. 56-082,56-089 a 56-090, přes cestu na Pstruží a řeku Čeladenku, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
FM I/56 Ostravice, most ev. č. 56-100, mostní provizorium, demolice a výstavba nového mostu     ŘSD
FM I/56 Staré Hamry, mosty ev. č. 56-106 a 56-107, bez omezení (přesýpané mosty), kompletní rekonstrukce     ŘSD
FM I/11J Bystřice nad O., most ev. č. 11J-181, stará I/11, úplná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
FM D48 Frýdek-Místek, oprava PHS, km 49,600-49,800, částečná, výměna PHS     ŘSD
FM I/48 Frýdek-Místek - rampy na tř. TGM, částečná, oprava povrchu, sanace stěny     ŘSD
FM D48 Nošovice - Třanovice, oprava povrchu na mostech, částečná, oprava povrchu     ŘSD
FM I/56 Staré Hamry, km 81,020-82,600, částečná, dle diagnostiky     ŘSD
FM II/486, III/4841 Okružní křiž. II/486 a III/4841 v Krmelíně 3/2019 - 8/2019   MSK
FM II/484 Rekonstrukce mostu ev. č. 484-005 Bílá, Konečná 4/2019 - 11/2019   SSMSK
FM II/477 Most ev. č. 477-032 Baška 6/2019 - 10/2019   SSMSK
FM II/473 Oprava mostu ev. č. 473-006, Koloredowski, bez omezení dopravy 3/2019 - 6/2019   SSMSK
FM III/4733h III/4733H Dobrá, km 0,000-1,283     SOUVISLÉ
FM III/48314 III/48314 Pstruží - Frýdlant I. etapa, km 2,180-2,976     SOUVISLÉ
FM III/48314 III/48314 Pstruží - Frýdlant II. etapa, km 3,562-4,678     SOUVISLÉ
FM III/48416 III/48416 Metylovice, I. etapa, km 2,420-4,360     SOUVISLÉ
KI I/59 Karviná, most ev. č. 59-009, přes žel. Trať, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
KI I/67 Dětmarovice, most ev. č. 67-015, přes Olši, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
KI I/48 Český Těšín, mosty ev. č. 48-100.. 1 a 48-100.. 2, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
KI I/67 Karviná, most ev. č. 67-012, částečná, demolice a výstavba nového mostu     ŘSD
KI I/11 Havířov - Bludovice, km 300,050-301,930, částečná, dle diagnostiky     ŘSD
KI I/59 Orlová - Doly, oprava po důlních vlivech, částečná, oprava povrchu     ŘSD
KI I/48 Chotěbuz, v km 71,650-73,500, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
KI I/11 Stanislavice - průtah, částečná, oprava povrchu     ŘSD
KI III/4688 Provizorní opatření most ev. č. 4688-2 Kovona Karviná 6/2019 - 9/2019   SSMSK
KI III/4687 III/4687, Darkov - Stonava, km 0,770-3,140     SOUVISLÉ
KI III/4746 III/4746, Havířov - ul. Dělnická, km 1,130-2,700     SOUVISLÉ
NJ I/57 Nový Jičín, most ev. č. 57-038, pod I/48, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
NJ I/48 Dub - Palačov, v km 10,300-11,860, částečná, dle diagnostiky     ŘSD
NJ I/57 Nový Jičín - okružní křižovatky č. 1 - 5, pokračování z roku 2018, částečná, oprava povrchu     ŘSD
NJ I/57 Fulnek - Životice, km 76,500-83,300, částečná, oprava povrchu, REMIX     ŘSD
NJ I/57 Nový Jičín - Hodslavice, v km 93,760-101,400, částečná, oprava povrchu     ŘSD
NJ I/47 Odry - průtah, úplná/částečná, oprava povrchu     ŘSD
NJ I/47 Fulnek - rampy na I/57, částečná, oprava povrchu     ŘSD
NJ I/47 Fulnek, oprava PHS, km 84,700, částečná, oprava PHS     ŘSD
NJ III/4805 Most ev. č. 4805-1 Petřvald 4/2019 - 9/2019   SSMSK
NJ III/4832 Silnice III/4832 opěrná zeď Žilina u Nového Jičína 4/2019 - 9/2019   SSMSK
NJ II/442 Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava   7/2018 - 4/2019 IROP
NJ III/4806 III/4806 Hájov průtah, km 8,026-10,643     SOUVISLÉ
NJ II/483 II/483 Průtah Frenštát pod Radhoštěm - hr. okresu FM, km 14,982-17,247     SOUVISLÉ
NJ III/4822, III/46432 III/4822, II/46432 Borovec - Sedlnice průtah, km 2,961-3,218; 0,000-3,193     SOUVISLÉ
OP I/11, I/46 Opava, ul. Olomoucká - Nádražní okruh, km 112,030 (I/46) - 251,800 (I/11), částečná, dle diagnostiky     ŘSD
OP I/46 Chlebičov - Pusté Jakartice, km 117,900-120,200, částečná, dle diagnostiky     ŘSD
OP I/56 Ludgeřovice, oprava PHS, km 25,400-25,850, částečná, výměna PHS     ŘSD
OP I/57 Branka u Opavy, most ev. č. 57-020, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
OP III/4697, III/46611 Okružní křiž. III/4697 a III/46611 v Ludgeřovicích 6/2019 - 11/2019   MSK
OP IIII/01129 Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařská 3/2019 - 8/2019   SSMSK
OP II/466 Rekonstrukce křižovatky v Chuchelné, II/466 s ul. Komenského 4/2019 - 8/2019   SSMSK
OP III/4405 Rekonstrukce náměstí Budišov nad Budišovkou 4/2019 - 10/2019   SSMSK
OP III/4648 Silnice III/4648 kamenolom Bohučovice 3/2019 - 8/2019   SSMSK
OP II/443, III/4405 II/443, III/4405 Budišov nad Budišovkou, km 10,291-10,674     SOUVISLÉ
OP II/443 II/443 Opava - Otice, km 37,041-39,088     SOUVISLÉ
OP III/4698 III/4698 Darkovičky - průtah - Darkovice, km 2,448-4,825     SOUVISLÉ
OP II/442 II/442 Kružberk - Svatoňovice - Čermná I. etapa, km 18,122-20,937     SOUVISLÉ

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a.s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizce Ostrava a.s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

14.1.2019
frame-scrollup