Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železnic, státní organizace. (),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Stavby na silniciích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Zlatá tretra
zvýšený provoz na vybraných komunikacích v Ostravě
22. 5. 2020 TK PLUS s.r.o.
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
2. - 5. 7. 2020  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
15. - 18. 7. 2020 Colour Production, spol. s r.o.
OV
NJ
  Dny NATO
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do a z Mošnova
19. - 20. 9. 2020 Jagello 2000, z.s.
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice do 6/2020 ŘSD
NJ II/464 Uzavírka silnice II/464 v rámci stavby "I/58 Příbor - Skotnice" 15. 10. 2019 - 30. 6. 2020  
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat
omezení provozu v místech napojení obchvatu na stávající silniční síť
od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat
I. a II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat   ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D56 Ostrava, Hrabová, mosty ev. č. D56-052.. 1 a D56-052.. 2, za Makrem, částečná 1+1, kompletní rekonstrukce 2019/2020 9/2019 - 7/2020 ŘSD
OV II/477, II/479, III/4721 MÚK Bazaly - II. etapa   4/2018 - 6/2020 MKS IROP
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3. 3 a 4787-4. 3   4/2018 - 6/2020 MSK IROP
OV MK
I/11
Oprava lávky OV 322L
Ostrava, lávka přes Rudnou u průmyslové školy, omezení provozu na I/11
2019 1. 8. 2019 - 30112019 OKAS
OV D56 D56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. D56-054..1 a D56-054..2 2019  -2020   ŘSD
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2 2020   ŘSD
OV I/11 I/11 Šenov, most ev.č. 11-150..3 2020   ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava, ul. Místecká 2020 (směr centrum), úsek v km 34,500-38,400 2020   ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-049..1 a 56-049..2 2020   ŘSD
OV I/58 I/58 Stará Ves n. O., most ev.č. 58-024, úplná uzavírka, mostní provizorium 2020   ŘSD
OV I/59 I/59 Ostrava, ul. Fryštátská
úsek v km 0,000-0,700, omezení provozu
2020   ŘSD
OV II/477 Oprava mostu ev. č. 477-008..1 a 2, Slezská Ostrava, koordinace s DPO 2020   SSMSK
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa 2020   MSK IROP
OV II/473 Oprava povrchu, úsek Šenov - Václavovice 2020   SSMSK
OV III/46620 Ostrava, ulice Martinovská, úsek v km     SSMSK
OV III/4804 oprava povrchu, úsek Stará Ves - Košatka     SSMSK
OV III/4703 Ostrava, opava mostu ev.č. 4703-1 přes Lučinu, úplná uzavírka, lávka ro pěší 2020   SSMSK
OV I/11 x Závodní Ostrava, výměna kolejí v křižovatce 2020   DPO
OV II/479 Ostrava, výměna kolejiště u Vodárny, snížení počtu jízdních pruhů 2020   DPO
OV III/4787 Ostrava, výměna kolejiště v úseku Svornosti - Čujkovova, snížení počtu jízdních pruhů 2020   DPO
OV II/479 Ostrava, kolejiště v úseku Zahrádky - Vodárna 2020   DPO
OV MK Ostrava, smyčka Hlučínská, výměna kolejí 2020   DPO
OV III/4723 Ostrava, kanalizace - Fišarova - Vrbická 2020   ŘSD
BR I/45 I/45 Nové Heřminovy - průtah, úsek v km 30,650-32,500, omezení provozu 2020   ŘSD
BR I/45 I/45 Krnov, most ev.č. 45-029, omezení provozu, SSZ jaro 2020   ŘSD
BR I/45
I/57
I/45 a I/57 Krnov - průtah, úseky v km 43,838 (I/45) - 29,000 (I/57), omezení provozu 2020   ŘSD
BR I/46 I/46 Dvorce - průtah, II.etapa, úsek v km 82,920-83,100, úplná uzavírka 2020   ŘSD
BR II/450 Oprava mostu ev.č. 450-002, Nová Véska, omezení provozu, SSZ 2020   SSMSK
BR II/451 Oprava povrchu Karlovice - Vrbno pod Pradědem, nanotechnologie 2020   SSMSK
BR III/37010 Oprava mostu ev.č. 37010-18, Rýmařov - Janovice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
BR III/44513 Mosty ev. č. 44513-1 a 2 Václavov (dva mosty v PD řešeno jako jedna stavba), úplná uzavírka 2020   SSMSK
FM I/11 I/11 Jablunkov, most ev.č. 11-193, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/11J Vendryně, sanace svahu v km 328,4, úplná uzavírka 2020   ŘSD
FM I/11J I/11J Bystřice nad Olší, most ev.č. 11-181, úplná uzavírka 2020   ŘSD
FM I/11J I/11J Oldřichovice, mosty ev.č. 11-172, 11-174, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek – Místek, opěrné zdi v km 48,24, omezení provozu 2019 - 2020   ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek - Místek - Dobrá etapa I., úsek v km 48,500-51,000, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek-Místek, mosty ev č. 48-51.1, 48-051.2, 48-051.3 a 48-051.4, uzavírka po polovinách, SSZ 2020   ŘSD
FM I/56 Staré Hamry, mosty ev. č. 56-106 a 56-107, bez omezení (přesýpané mosty), kompletní rekonstrukce 2019/2020   ŘSD
FM I/56 I/56 Frýdek-Místek - Pstruží, mikrokobercová úprava, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/56 I/56 Staré Hamry, most ev.č. 56-107, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/56 I/56 okr. F-M, mosty ev.č. 56-070, 56-073, 56-075 a 56-077, omezení provozu jaro 2020   ŘSD
FM I/68 I/68 Střítěž - Ropice za Lesem, oprava povrchu, úsek v km 3,855-6,300, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/68 Střítež, rekonstrukce přejezdu P8330, mostní provizorium 2020 4. 5. 2020 - 13. 5. 2020
FM II/474 Most ev. č. 474-039 před obcí Třanovice (zrušení mostu), úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
FM II/477 Silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec, úsek v km 18,359-21,326, včetně úpravy mostu ev.č. 477-021, omezení provozu 2020   MSK IROP
FM II/484 Rekonstrukce mostu ev. č. 484-005 Bílá, Konečná 9-10/2019 - 2020   SSMSK
FM II/484 Most ev. č. 484-005 Bílá-Konečná, mostní provizorium 2020   SSMSK
FM II/486 Mosty ev. č. 486-011 a 012 Sklenov (dva mosty v PD řešeno jako jedna stavba), úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
FM II/648 Most ev. č. 648-030 Třanovice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
FM III/4732 Most ev. č. 4732-2 Bruzovice, omezení provozu, mostní provizorium 2020   SSMSK
FM III/4733 Most ev. č. 4733-7 Žermanice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
FM III/48413 Most ev. č. 48413-6 Janovice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
FM III/48416 48416 – 3 Frýdlant nad Ostravicí (přes I/56), úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
FM III/48416 Most ev. č. 48416 – 2 Frýdlant nad Ostravicí (přes železniční trať), úplná uzavírka, objízdná trasa, realizace společně s mostem 48416-2 2020   SSMSK
FM III/4848 Most ev. č. 4848-15 Kozlovice, úplná uzavírka, mostní provizorium 2020   SSMSK
KI I/11 I/11 Havířov - průtah, oprava povrchu, úsek v km 296,870-299,500, omezeníprovozu, realizace po etapách 2020   ŘSD
KI I/48 I/48 Český Těšín, mosty ev.č. 48-100..1 a 48-100..2, směr Frýdek-Místek, omezení provozu 4/2020 - 2021   ŘSD
KI III/4749 Most ev. č. 4749-4 přes potok ve Stonavě, omezení provozu, SSZ, spolufinancování OKD 2020   SSMSK
NJ I/47 I/47 Emauzy, most ev.č. 47-049, omezení provozu 2020   ŘSD
NJ I/47 I/47 Odry, most ev.č. 47B-054, omezení provozu 2020   ŘSD
NJ I/57 I/57, Nový Jičín - Hodslavice, oprava povrchu, omezení provozu 2020   ŘSD
NJ II/483 Most ev. č. 483-001 Hodslavice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ II/483 Silnice II/483 přes Žuchov, 2020   SSMSK
NJ III/04737 Most ev. č. 04737-4 Kletné, omezení provozu, SSZ 2020   SSMSK
NJ III/04740 Most ev. č. 04740-1 Kujavy, úplná uzavírka, objízdná trasa, BUS kyvadlově 2020   SSMSK
NJ III/04810 Most ev. č. 04810-1 Jeseník nad Odrou, úpln uzavírka, mostní provizorium 2020   SSMSK
NJ III/04812 Most ev. č. 04812-3 Jičina, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/04816 Most ev. č. 04816-9 Loučka u Nového Jičína, omezení provozu, SSZ 2020   SSMSK
NJ III/04818 Most ev. č. 04818-1 Jičina, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/04820 Most ev. č. 04820-2 Nový Jičín, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/0489 Most ev. č. 0489-1 Jeseník nad Odrou, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/46429 Most ev. č. 46429–1 Sedlnice, úplná uazvírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/46432 Most ev. č. 46432-2 v obci Sedlnice, omezení provozu, SSZ 2020   SSMSK
NJ III/4807 Most ev. č. 4807–3 Trnávka, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/4808 Most ev. č. 4808-8 Skorotín, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/4832 Most ev. č. 4832–5 Žilina u Nového Jičína, omezení provozu, SSZ 2020   SSMSK
NJ III/4832 Most ev. č. 4832 – 2 Žilina u Nového Jičínaomezení provozu, SSZ 2020   SSMSK
NJ III/4866 Most ev. č. 4866 – 4 Trojanovice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
OP I/11 I/11 Malé Heraltice - Velké Heraltice, oprava povrchu, úsek v km 234,100-236,920, omezení procozu, SSZ 2020   ŘSD
OP I/11 I/11 Opava - Jaktař, oprava povrchu, úsek v km 248,500-250,000, úplná uzavírka 2020   ŘSD
OP I/11 I/11 Opava, most ev.č. 11-125, omezení provozu, SSZ 2020   ŘSD
OP I/46 I/46 Kobeřice, most ev.č. 46-078, úplná uzavírka, mostní provizorium 2020   ŘSD
OP I/56 I/56 Ludgeřovice, most ev.č. 56-011, omezení provozu, SSZ 2020   ŘSD
OP I/57 I/57 Hradec nad Moravicí - Kajlovec, oprava povrchu, úsek v km 56,200-58,400, omezení provozu 2020   ŘSD
OP II/460 Most ev. č. 460-006 Velké Heraltice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
OP II/462 II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice, rekonstrukce silnice, 2020   MSK IROP
OP III/01130 Silnice III01130, Opava, oprava povrchu po realizaci stavby severního obchvatu     SSMSK
OP III/4605 Most ev. č. 4605-1 v obci Skrochovice, omezení provozu, SSZ, objízdná trasa pro nákladní dopravu 2020   SSMSK

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

13. 1. 2020
frame-scrollup