Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železnic, státní organizace. (),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Zlatá tretra
zvýšený provoz na vybraných komunikacích v Ostravě
22. 5. 2020 TK PLUS s.r.o.
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
2. - 5. 7. 2020  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
15. - 18. 7. 2020 Colour Production, spol. s r.o.
OV
NJ
  Dny NATO
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do a z Mošnova
19. - 20. 9. 2020 Jagello 2000, z.s.
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice do 6/2020 ŘSD
NJ II/464 Uzavírka silnice II/464 v rámci stavby "I/58 Příbor - Skotnice" 15. 10. 2019 - 30. 6. 2020  
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat
omezení provozu v místech napojení obchvatu na stávající silniční síť
od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 do 6/2020 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat
I. a II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat   ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část   ŘSD
OP I/46 I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 od 7/2020 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D56 Ostrava, Hrabová, mosty ev. č. D56-052.. 1 a D56-052.. 2, za Makrem, částečná 1+1, kompletní rekonstrukce 2019/2020 9/2019 - 7/2020 ŘSD
OV II/477, II/479, III/4721 MÚK Bazaly - II. etapa   4/2018 - 6/2020 MKS IROP
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3   4/2018 - 6/2020 MSK IROP
OV D56 D56 Ostrava-Hrabová, mosty ev. č. D56-054..1 a D56-054..2 2019  -2020 5 měsíců od 4/2020 ŘSD
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2 2020   ŘSD
OV I/11 I/11 Šenov, most ev. č. 11-150..3
omezení provozu, snížení počtu jízdních pruhů
2020 23. 3. 2020 - 23. 12. 2020 ŘSD
OV I/11 Ostrava,
rampy "F" (ul. Nad Porubkou)
5-6/2020   ŘSD
OV I/11 Ostrava
rampy na II/477 (ul. Frýdecká)
2020   ŘSD
OV I/11 H Ostrava, ul. 17. listopadu
oprava povrchu, úsek v km cca 4,860-5,500, úplná uzavírka 20. 4. - 26. 4.
2020   ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava, ul. Místecká 2020 (směr centrum), úsek v km 34,500-38,400 2020   ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev. č. 56-049..1 a 56-049..2 2020   ŘSD
OV I/58 I/58 Stará Ves n. O., most ev. č. 58-024, úplná uzavírka, mostní provizorium, SSZ 2020 1. 4. 2020 - 30. 10. 2020 ŘSD
OV I/59 I/59 Ostrava, ul. Fryštátská
úsek v km 0,000-0,700, omezení provozu
2020   ŘSD
OV II/477 Oprava mostu ev. č. 477-008..1 a 2, Slezská Ostrava, koordinace s DPO 2020   SSMSK
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa 2020   MSK IROP
OV II/4701 Oprava povrchu, úsek Šenov - Václavovice 2020   SSMSK
OV III/46620 Ostrava, ulice Martinovská, úsek v km 1,158-2,264     SSMSK
OV III/4804 oprava povrchu, úsek Stará Ves - Košatka, úplná uzavírka 7-8/2020   SSMSK
OV III/4703 Ostrava, oprava mostu ev. č. 4703-1 přes Lučinu, úplná uzavírka, lávka ro pěší 2020 17. 3.  - 10/2020 SSMSK
OV I/11 x Závodní Ostrava, výměna kolejí v křižovatce 2020   DPO
OV II/479 Ostrava, výměna kolejiště u Vodárny, snížení počtu jízdních pruhů 2020   DPO
OV III/4787 Ostrava, výměna kolejiště v úseku Svornosti - Čujkovova, snížení počtu jízdních pruhů 2020   DPO
OV II/479 Ostrava, kolejiště v úseku Zahrádky - Vodárna 2020   DPO
OV MK Ostrava, smyčka Hlučínská, výměna kolejí 7-8/2020   DPO
OV MK Ostrava, ulice Cihelní, úsek mezi Mariánskohorská - rampa Hornopolní, omezení provozu, úplná uzavírka při pokládce 4-6/2020   OK
OV MK Ostrava, ulice Výstavní, úsek mezi Průmyslová - Halasova, koordinaces opravou SSZ ul. Ruská, omezení provozu, etapy 4-10/2020   OK
OV MK Ostrava, oprava SSZ, křižovatka Ruská x Výstavní 7-8/2020   OK
OV MK Ostrava, rampy Halasova u Místecké, omezení provozu, po polovinách 4-5/2020   OK
OV III/4723 Ostrava, kanalizace - Fišarova - Vrbická 2020   SMO
BR I/45 I/45 Nové Heřminovy - průtah, úsek v km 30,650-32,500, omezení provozu 6/2020   ŘSD
BR I/45 I/45 Krnov, most ev. č. 45-029, omezení provozu, SSZ jaro 2020   ŘSD
BR I/45
I/57
I/45 a I/57 Krnov - průtah, úseky v km 43,838 (I/45) - 29,000 (I/57), omezení provozu 2020   ŘSD
BR I/45
310
Doplnění závor na přejezdech P7544 v km 42,175, P7549 v km 47,174 a P7559 v km 58,183 na trati Opava východ – Olomouc, úplná uzavírka 14. 5. - 18. 5. 5/2020  
BR I/46 I/46 Dvorce - průtah, II.etapa, úsek v km 82,920-83,100, úplná uzavírka 2020   ŘSD
BR I/57 Vysoká (Pitárné), silnice I/57
oprava mostu ev. č. 57-002, omezení provozu, SSZ
2020 1. 3. 2020 - 30. 6. 2020 ŘSD
BR II/450 Oprava mostu ev. č. 450-002, Nová Véska, omezení provozu, SSZ 5-6/2020   SSMSK
BR II/451 Oprava povrchu Karlovice - Vrbno pod Pradědem, nanotechnologie 5-6/2020   SSMSK
BR III/37010 Oprava mostu ev. č. 37010-18, Rýmařov - Janovice, úplná uzavírka, objízdná trasa 6-10/2020   SSMSK
BR III/37019 Janovice, propust, částečná uzavírka 2020   SSMSK
BR III/4451 Oprava povrchu Tvrdkov - Ruda, částečná uzavírka 2020   SSMSK
BR III/44513 Mosty ev. č. 44513-1 a 2 Václavov (dva mosty v PD řešeno jako jedna stavba), úplná uzavírka od 6/2020   SSMSK
BR III/45714 Oprava povrchu Třemešná průtah, úplná uzavírka 7-8/2020   SSMSk
FM I/11 I/11 Jablunkov, most ev. č. 11-193, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/11 I/11 Hrádek, oprava a probarvení PHS
Bystřice, Hrádek, Návsí, úsek v km 335,950-338,350
2020 2. 4. 2020 - 9. 8. 2020 ŘSD
FM I/11 Ropice, most ev.č. 2020 4. 5. 2020 - 29. 5. 2020 ŘSD
FM I/11J Vendryně, sanace svahu v km 328,4, úplná uzavírka od 4/2020   ŘSD
FM I/11J I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11J-181, úplná uzavírka 2020   ŘSD
FM I/11J I/11J Oldřichovice, most ev. č. 11J-172, omezení provozu od 4/2020   ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24, omezení provozu 2019 - 2020 do 5/2020 ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek-Místek - Dobrá etapa I., úsek v km 48,500-51,000, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/48 I/48 Frýdek-Místek, mosty ev. č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3 a 48-051.4, uzavírka po polovinách, SSZ 2020   ŘSD
FM I/56 I/56 Staré Hamry, most ev. č. 56-107, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/56 I/56 okr. F-M, mosty ev. č. 56-070, 56-073, 56-075 a 56-077, omezení provozu jaro 2020   ŘSD
FM I/68 I/68 Střítěž - Ropice za Lesem, oprava povrchu, úsek v km 3,855-6,300, omezení provozu 2020   ŘSD
FM I/68 Střítež, rekonstrukce přejezdu P8330 v km 129,017, náhrada panelové komunikace pro IZS, NAD 2020 4. 5. 2020 - 13. 5. 2020
FM 322 Český Těšín - Hnojník, oprava mostních objektů, NAD 5/2020  
FM II/477 Silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec, úsek v km 18,359-21,326, včetně úpravy mostu ev. č. 477-021, omezení provozu od 6/2020   MSK IROP
FM II/484 Rekonstrukce mostu ev. č. 484-005 Bílá, Konečná, mostní provizorium 2019/2020   SSMSK
FM III/4733 Most ev. č. 4733-7 Žermanice, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020 1. 4. 2020 - 2. 7. 2020 SSMSK
FM III/4733h Oprava povrchu Dobrá - průtah, částečná uzavírka 7-8/2020   SSMSK
FM III/48416 Most ev. č. 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (přes I/56), úplná uzavírka, objízdná trasa 2020 2. 3. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
FM III/48416 Most ev. č. 48416-2 Frýdlant nad Ostravicí (přes železniční trať), úplná uzavírka, objízdná trasa, realizace společně s mostem 48416-2 2020 2. 3. 2020 - 30. 11. 2020 SSMSK
FM III/4846 Staříč, oprava povrchu
úsek v km 2,922-3,112
8-9/2020   SSMSK
FM III/4848 Most ev. č. 4848-15 Kozlovice, úplná uzavírka, mostní provizorium 2020 16. 3. 2020 - 20. 11. 2020 SSMSK
FM III/01144 Bocanovice, oprava povrchu
úsek v km 8,432-10,792
2020   SSMSK
FM PZ Nošovice Oprava povrchu komunikace v PZ Nošovice, 2 okružní křižovatky, úplná uzavírka 7-8/2020   SSMSK
FM III/4775
PZ
Oprava povrchu v PZ Nošovice 2020   SSMSK
FM MK Nádražní Frýdek-Místek, doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí 11/2020  
FM MK
III/4774
Dobrá, Horní Tošanovice
Dobrá u FM - Hnojník, oprava přejezdů P8308 v km 117,109; P8309 v km 117,394; P8310 v km 118,00; P8324 v km 125,250
7-8/2020  
KI I/11 I/11 Havířov - průtah, oprava povrchu, úsek v km 296,870-299,500, omezení provozu, realizace po etapách od 9/2020   ŘSD
KI I/11 Havířov, křižovatka I/11 x II/479
omezení počtu jízdních pruhů
2020 25. 3. 2020 - 25. 4. 2020 ŘSD
KI I/48 I/48 Český Těšín, mosty ev. č. 48-100..1 a 48-100..2, směr Frýdek-Místek, omezení provozu, snížení počtu jízdních pruhů 2020 1. 4. 2020 - 30. 11. 2020 ŘSD
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 - 2022  
KI II/474 II/474 Orlová, OK u nemocnice, úsek v km 38,876-39,230 7-9/2020   SSMSK
KI II/474 Orlová (Výhoda)
oprava opěrné zdi
od 5/2020   SSMSK
KI III/4749 Most ev. č. 4749-4 přes potok ve Stonavě, omezení provozu, SSZ, spolufinancování OKD 4-8/2020   SSMSK
KI III/46817
MK
Bohumín, okružní křižovatka III/46817 x MK 1. máje 7/2020   SSMSK
NJ I/47 I/47 Emauzy, most ev. č. 47-049, omezení provozu 2020   ŘSD
NJ I/47 I/47 Odry, most ev. č. 47B-054, omezení provozu od 5/2020   ŘSD
NJ I/57 I/57, Nový Jičín - Hodslavice, oprava povrchu, omezení provozu, SSZ, objížďka pro tranzit nad 7,5 t 2020 8. 3. 2020 - 6. 8. 2020 ŘSD
NJ III/04812 Most ev. č. 04812-3 Jičina, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/04815 Loučka - Bernartice
oprava povrchu, úsek v km 0,324-4,585, omezení provozu
2020   SSMSK
NJ III/04818 Most ev. č. 04818-1 Jičina, úplná uzavírka, objízdná trasa 2020   SSMSK
NJ III/0489 Hůrka průtah
oprava povrchu, úsek v km 2,533-3,937, omezení provozu
2020   SSMSK
NJ III/4832 Most ev. č. 4832–5 Žilina u Nového Jičína, omezení provozu, SSZ 2020   SSMSK
NJ III/48464 Velké Albrechtice
oprava opěrné zdi
2020   SSMSk
OP I/11 I/11 Malé Heraltice - Velké Heraltice, oprava povrchu, úsek v km 234,100-236,920, omezení provozu, SSZ 7/2020   ŘSD
OP I/11 I/11 Opava - Jaktař, oprava povrchu, úsek v km 248,500-250,000, úplná uzavírka 9/2020   ŘSD
OP I/11 I/11 Opava, most ev. č. 11-125, omezení provozu, SSZ 2020   ŘSD
OP I/56 I/56 Ludgeřovice, most ev. č. 56-011, omezení provozu, SSZ 2020   ŘSD
OP I/57
315
Doplnění závor na přejezdu P7810 v km 2,848 na trati Opava východ – Hradec nad Moravicí 6/2020  
OP I/57 I/57 Hradec nad Moravicí - Kajlovec, oprava povrchu, úsek v km 56,200-58,400, omezení provozu 2020   ŘSD
OP II/462 II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice, rekonstrukce silnice, 2020   MSK IROP
OP III/4697
III/46611
Okružní křižovatka v Ludgeřovicích 2020   SSMSK
OP III/4668 Háj průtah
oprava povrchu
2020   SSMSK
OP III/46214 Jančí, oprava povrchu, úsek v km 0,389-2,370 2020   SSMSK
OP II/467
III/4673
321
Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 281,504 (P7741 - III/4673) a km 282,280 (P7743 - II/467) na trati Ostrava Svinov - Opava východ 8/2020  
OP 321 Děhylov - Háj ve Slezsku , oprava gabionové stěny, NAD Ostrava Svinov - Háj ve Slezsku 8-10/2020  

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
PHS
Protihluková stěna
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

13. 1. 2020
frame-scrollup