Zpráva

Přehled realizovaných staveb na silniční síti II. a III. třídy

 

Stará cesta v Mošnově je opravená

11.11.2016 I. etapa rekonstrukce silnice II/464 mezi Sedlnicemi a Mošnovem, která byla zahájena začátkem září 2016 je dokončená. Na opravu staré silnice naváže stavba nového úseku, který povede k průmyslovému závodu Hyundai Mobis. Práce na projektu, který je financován z Integrovaného operačního programu za spoluúčasti Moravskoslezského kraje s náklady ve výši téměř 35 milionů korun, budou trvat zhruba rok. Číst dál...


Silnice mezi obcemi Rázová a Mezina na Bruntálsku je opravená

8.11.2016 Od konce října letošního roku mohou řidiči používat nově opravenou silnici II/452 Mezina – Razová. Investorem stavby s náklady ve výši cca 10 mil. Kč vč. DPH, která navázala na rekonstruovanou silnici z Bruntálu do obce Mezina dokončena v roce 2015, je Moravskoslezský kraj. Číst dál...


Rekonstrukce vybraných mostů

18.10.2016 Začátkem září byl uveden do provozu most ev. č. 48018-1 přes potok Lubina v Mošnově. Stavební práce, které probíhaly za úplné uzávěry silničního provozu, kdy pro pěší byla vybudována provizorní lávka, započaly začátkem dubna 2016. Číst dál...


Okružní křižovatka ve Sviadnově zvýší bezpečnost provozu

23.9.2016 Nová okružní křižovatka ve Sviadnově je hotova. Rondel za zhruba 7,3 milionu korun vznikl ve velmi exponovaném místě ulic Nádražní a Ostravské, kde docházelo k častým dopravním nehodám. Stavba je svým řešením průjezdu nadměrných nákladů ojedinělou v kraji. Číst dál...


V Košeticích na Opavsku je nový most přes Heraltický potok

16.9.2016 V polovině září letošního roku byla dokončena celková rekonstrukce mostu ev.č.46018-3 přes Heraltický potok v obci Košetice s celkovými náklady ve výši 2,5 mil. Kč vč. DPH. Akce byla realizována v rámci Mostního programu 2016 Správy silnic Moravskoslezského kraje. Číst dál...


Souvislé opravy na Opavsku finišují

8.9.2016 Stavební práce na souvislých opravách krajských komunikací se dostávají do poslední fáze. Pro letošní rok plánovala Správa silnic Moravskoslezského kraje v okrese Opava opravu jedenácti úseků silnic II. a III. třídy za necelých 45 mil. Kč. Jednou z právě ukončených je oprava komunikace III/44337 průtah Melčem. Číst dál...


Komunikace ve Vrbnu pod Pradědem má nový povrch

6.9.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje se v rámci finančních možností snaží o postupnou obnovu silniční sítě v celém Moravskoslezském kraji. Mezi priority patří nejen silnice s vysokým zatížením, ale také komunikace a mosty sloužící například rozvoji cestovního ruchu v Jeseníkách. Číst dál...


Plánované opravy komunikací financované ze SFDI jsou ze dvou třetin hotovy

22.8.2016 Pro letošní rok bylo plánováno celkem 26 oprav silnic II. a III. třídy v celkové hodnotě 168 mil. Kč, jež jsou financovány Ministerstvem dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V současnosti jsou ukončeny dvě třetiny staveb, zbývajících 9 úseků krajských silnic bude opraveno do konce října tohoto roku. Číst dál...


Souvislé opravy povrchů krajských komunikací se postupně realizují

5.8.2016 V průběhu letošní stavební sezóny bude opraveno celkem 45 úseků silnic II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje. Jedná se zhruba o 72,6 kilometrů nových povrchů, které jsou financovány jednak z rozpočtu Moravskoslezského kraje a jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Číst dál...


V Paskově byla dokončena přestavba mostu na propustek

21.7.2016 V polovině června letošního roku byla dokončena přestavba mostního objektu postaveného v roce 1969 s délkou přemostění 14,9m a možným zatížením 16t a 20t na propustek ev. č. 48411-6p s délkou přemostění 1m s možným zatížením 32t a 80t. Číst dál...


Byla dokončena oprava silnice III/4726 Havířov - Petřvald

7.6.2016 Koncem května byla dokončena souvislá živičná oprava povrchu silnice III/4726 ulice Šumbarská na úseku dlouhém 1000m. Číst dál...


Byla dokončena oprava silnice III/4687 ve Stonavě na Karvinsku

30. 5. 2016 V centru obce Stonava byla provedena souvislá živičná oprava povrchu silnice od křižovatky se silnicí č. III/4749 až po zastávku u zdravotního střediska v celkové délce 1200 m. Číst dál...


Ulice 17. listopadu v Porubě-Děhylově je zprovozněná  

3.12.2015 V rámci souvislých oprav silnic II. a III. třídy byl koncem listopadu zprovozněn úsek silnice č. II/469, ulice 17. listopadu v Děhylově. Skončila tak úplná uzavírka předmětného úseku této komunikace, na kterém byla provedena pokládka asfaltového povrchu, dosypání nezpevněných částí komunikace, instalace ocelových silničních svodidel, zřízení směrových sloupků a ořezy silničního stromoví v průjezdním profilu komunikace. Číst dál...


Přes Petřkovice do Ludgeřovic se projedete po novém povrchu  

2.12.2015 Souvislou silniční opravou prošel necelé dva kilometry dlouhý úsek cesty přes městský obvod Petřkovice do Ludgeřovic. Šlo o jednu z posledních souvislých silničních oprav tohoto roku. Stavební práce probíhaly ve spolupráci s obvodem Ostrava – Petřkovice, který měl na starosti opravu chodníku, rekonstrukci vodovodu i kanalizace. Číst dál...


Prodloužená Bílovecká pomůže řidičům i lidem z Ostravy-Svinova  

2.12.2015 Prodloužená Bílovecká je hotova. Práce na zhruba jeden a půl kilometru dlouhé spojnici k dálnici D1 odstartovaly v říjnu roku 2013. Stavba, která ulehčí život řidičům i obyvatelům městské části Ostravy-Svinova, si vyžádala kolem sta milionů korun. Číst dál...


Mezi Lhotkou a Metylovicemi na Frýdeckomístecku byly opraveny dva mosty  

26.11.2015 Na komunikaci č. III/48410 mezi Lhotkou a Metylovicemi byly nově postaveny dva mosty s ev. č. 48410-3 a 48410-4 s náklady ve výši 3,3 a 3,2 mil. Kč vč. DPH, financované z „Mostního programu 2015“ Správy silnic Moravskoslezského kraje. Číst dál...


Nová okružní křižovatka ve Slezské Ostravě je v provozu  

30.10.2015 Zvýšení bezpečnosti pro pěší a plynulý silniční provoz, to byly hlavní důvody pro výstavbu nové okružní křižovatky ve Slezské Ostravě, který propojuje ulice Michálkovická, Hladnovská a Keltičkova. Dnešním dnem bude nový kruhový objezd za 26,8 mil. Kč včetně DPH uveden do provozu. Číst dál...


Rozsáhlá rekonstrukce silnice Bruntál – Mezina na Bruntálsku je dokončená  

23.10.2015 V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byla nově rekonstruována silnice č. II/452 mezi Bruntálem a Mezinou na Bruntálsku. Náklady na stavební práce, které byly zahájeny na podzim roku 2014 a ukončeny v říjnu letošního roku, jsou ve výši cca 49 mil. Kč vč. DPH. Číst dál...


Rekonstruované mosty i silnice v Krnově už slouží motoristům i chodcům  

15.10.2015 Po třech měsících začaly pěším, cyklistům i motoristům sloužit v Krnově na ulici Čsl. Armády dva nově zrekonstruované mosty a opravená silnice mezi křižovatkami ulic Revoluční a Chářovská. Hotové dílo za zhruba 17 milionů korun dnes (15. 10.) slavnostně uvedli do provozu zástupci Moravskoslezského kraje, Krnova a zhotovitele – firmy JHP spol. s r.o. Číst dál...


Silnice z Jablunkova do Mostů u Jablunkova je po rekonstrukci  

15.10.2015 Silnice č. II/474 z Jablunkova do Mostů u Jablunkova prošla rozsáhlou rekonstrukcí v délce 7 145m. Součástí stavebních prací byla úprava sjezdů, křižovatek a autobusových zálivů. Oprava komunikace, která plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze obce Mosty u Jablunkova a po níž je vedena také regionální autobusová doprava, probíhala od července do října letošního roku. Číst dál...


V Čakové na Bruntálsku se jezdí po novém  

12.10.2015 Jednou z oprav, které se v letošním roce realizovaly na Bruntálsku je souvislá oprava na silnici č. III/4583 v Čakové. Necelý dvoukilometrový úsek silnice se opravoval od srpna do začátku října letošního roku s finančními náklady ve výši cca 6 mil. Kč včetně DPH, které byly hrazeny z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Číst dál...


Nový most mají také ve Starých Purkarticích na Bruntálsku  

6.10.2015 Ve Starých Purkarticích je zprovozněn nový most přes Kobylí potok. Ten původní byl vystavěn v roce 1975 a pro svůj velmi špatný stavebně technický stav, nevyhovující konstrukcí a nízkou zatížitelnost musel být rekonstruován. Číst dál...


Jeden z nejdelších mostů v kraji v obci Morávka na Fýdeckomístecku je po rekonstrukci v provozu

5.10.2015 Rekonstrukce mostu v Morávce, který se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a v ochranném pásmu vodního zdroje Morávka byla na přelomu srpna a září letošního roku ukončena. Stavba na silnici č. III/4774 byla realizována v náročném horském terénu od dubna roku 2014 do září 2015 s celkovými finančními náklady ve výši necelých 60 mil. Kč včetně DPH. Jedná se o jeden z nejdelších mostů našeho kraje s celkovou délkou 399,30 m a šířkou 9 m. Dvacetipolový most z prefabrikovaných KA-nosníků má délku přemostění 392,83 m s výškou mostu nad terénem, která je proměnná od 1,0 do 5,0 m. Číst dál...


Protihlukový koberec na ulici Plzeňská v Ostravě je dokončen  

30.9.2015 Na ulici Plzeňská v Ostravě se už od 25. 9. 2015 jezdí po novém protihlukovém povrchu. Protihlukové opatření, které spočívá v položení obrusné vrstvy ve formě speciálního protihlukového asfaltového koberce tak pomůže hlavně snížit hlučnost frekventované silnice č. II/647. Číst dál...


V Horní Suché na Karvinsku je ukončena oprava povrchu komunikace  

30.9.2015 Silnice u Dolu František v Horní Suché na Karvinsku má nový povrch. V průběhu září byla, s nákladem 11 mil. Kč z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), opravena krajská komunikace č. II/474 vedoucí do průmyslové zóny „František“ v centru obce Horní Suché. Číst dál...


Rekonstrukce mostu v Krasově na Bruntálsku byla dokončena v předstihu  

23.9.2015 V Krasově na Bruntálsku je v provozu nově zrekonstruovaný most přes vodní tok Krasovka. Původní konstrukce z roku 1984 byla ve velmi špatném stavebně technickém stavu a při zvýšeném průtoku malý mostní otvor nepřevedl dostatečné množství vody. Číst dál...


V Dolní Lutyni mají nově rekonstruovaný most  

18.9.2015 Po pěti měsících stavebních prací na silnici III/46812 mají v obci Dolní Lutyně na Karvinsku také nově opravený most ev. č. 46812-6 přes Zbytkový potok. Číst dál...


Mariánskohorská ulice v Ostravě je jako nová, končí rozsáhlá modernizace této frekventované komunikace  

10.9.2015 Motoristé, projíždějící Ostravou, mohou od zítřejších šesti hodin (11. 9.) jezdit po kvalitnější komunikaci. Končí rekonstrukce a modernizace jedné z nejfrekventovanějších cest v krajském městě – Mariánskohorské ulice, včetně rušné křižovatky s ulicí 28. října a ulice Opavské. Číst dál...


V Komárově na Opavsku mají novou bezpečnější křižovatku  

9.9.2015 V Komárově byla uvedena do provozu nově zrekonstruovaná křižovatka silnic III/4661 a III/4662. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo, vzhledem k dopravní zátěži a pohybu chodců, nevyhovující směrové i výškové uspořádání. Původní křižovatka byla nepřehledná, nedostatečně široká a chyběly chodníky. Úpravou křižovatky by rovněž mělo dojít ke snížení hodnot hluku. Číst dál...


Nově zrekonstruovaný most je v provozu také ve Vrbnu pod Pradědem - Mnichově na Bruntálsku  

3.9.2015 Starý most z roku 1955 ve Vrbnu pod Pradědem – Mnichově ev. č. 44520-1 se dočkal celkové rekonstrukce a po čtyřech měsících stavebních prací je opět v provozu. Číst dál...


Silnice v Tyře na Frýdeckomístecku má nový povrch 

20.8.2015 Nově opravený více než dvou kilometrový úsek silnice třetí třídy mají obyvatelé v Tyře. Náklady na stavbu, která probíhala za částečné uzávěry silnice č. III/4681 v období od 20. července do 18. srpna 2015, byly financovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši cca 6,6 mil. Kč. Číst dál...


Přes potok Čermná za Vítkovem na Opavsku je nově rekonstruovaný most 

12.8.2015 Koncem července letošního roku byl uveden do provozu nově zrekonstruovaný most přes potok Čermná za Vítkovem na Opavsku ev. č. 442-022. Stavba, která probíhala za úplné uzávěry silničního provozu a spojení s druhým břehem zajišťovala provizorní komunikace a lávka pro pěší a cyklisty, byla ukončena o 14 dnů dříve oproti časovému harmonogramu. Číst dál...


Na Opavsku byla dokončena rekonstrukce mostu Pilný Mlýn 

10.8.2015 Další stavbou, která byla financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný Mlýn včetně přilehlé komunikace č. III/44331 Litultovice - Lhotka u Litultovic – Moravice na Opavsku. Číst dál...


Řidiči mezi Bolaticemi a Chuchelnou už jezdí po novém mostu 

5.8.2015 Po nových mostech v Návsí u Jablunkova a Pilném Mlýně, které se Moravskoslezskému kraji podařilo v letních měsících uvést do provozu, mohou řidiči jezdit po dalším moderním mostu mezi obcemi Bolatice a Chuchelná. Stavbu přes železniční trať tvoří tubus, sestavený z plátů vlnitého plechu s průměrem 11 metrů. Číst dál...


Nový silniční svršek mají také v Havířově 

31.7.2015 V rámci projektu financovaného z Regionálního operačního programu „Silnice 2015 – 7 staveb“ byla od 15. června 2015 do 9. července 2015 zrealizována stavba „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Havířov - obchvat TIR“. Finanční náklady na stavbu, která trvala 25 dní, byly ve výši 23,5 mil. Kč. Číst dál...


Opravena silnice přes Valšovský žleb umožňuje průjezd po komunikaci Rýmařov-Ondřejov na Bruntálsku 

22.7.2015 Opravena silnice přes Valšovský žleb na Šternberk v Olomouckém kraji již umožňuje průjezd po nově zrekonstruované komunikaci Moravskoslezského kraje č.II/449 Rýmařov-Ondřejov na Bruntálsku. Číst dál...


Rekonstrukce silnice z Krmelína přes Brušperk do Fryčovic je ukončená 

17.7.2015 Rekonstrukce a modernizace komunikace č. II/486 Krmelín - Brušperk – Fryčovice v km 1,580-6,675, která byla zahájena začátkem dubna letošního roku je již v provozu. Číst dál...


telefon: 596 622 507
e-mail: tomas.prochazka@msk.cz
frame-scrollup