Zpráva

Příležitost pro dopravce

Zájezdová obsluha hotelu Praděd - vysílač

Nejen dopravce tímto informujeme o možnosti zajistit zájezdovou obsluhu hotelu Praděd – vysílač. Jedná se o zajištění přepravy zejména v pracovních dnech, která by měla sloužit především pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či seniory. Preferovanými druhy pohonu vozidel pro zajištění této služby jsou elektropohon a CNG. Pro více informací se prosím obraťte na Správu CHKO Jeseníky a České Radiokomunikace a. s.


29. května 2020
frame-scrollup