Zpráva

Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění

V souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů mohou vyučovat jednotlivé předměty v rámci výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, pouze osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení.

Žadatel o profesní osvědčení musí naplnit podmínky dle § 21 odst. 2 písm. a) až e) a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a úspěšně vykonat zkoušku učitele výuky a výcviku.

Zkouška učitele výuky a výcviku

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví termín zkoušky tak, aby tato byla zahájena nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti o přihlášení ke zkoušce.

Ke zkoušce přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele, a to podáním u krajského úřadu. Vzhledem k rozsahu vykonávané zkoušky je nezbytná rezervace předběžných termínů u odpovědné osoby emailem, případně telefonicky (Ing. Bohdana Žďárská).

Seznam předběžných termínů:

 • 12. 12. 2018
 • 16. 1. 2019
 • 30. 1. 2019
 • 13. 2. 2019
 • 27. 2. 2019
 • 20. 3. 2019
 • 3. 4. 2019
 • 17. 4. 2019
 • 15. 5. 2019
 • 5. 6. 2019
 • 19. 6. 2019

Jednotlivé části zkoušky:

 1. písemná část - test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (žadatel musí dosáhnout plný počet bodů),
 2. ústní část - zkouška znalostí a dovedností,
  • výkladem tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích,
  • z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích,
  • z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky,
  • z teorie řízení a zásad bezpečné jídzy a provádění jejich výuky,
  • z praktické údržby vozidla a provádění její výuky,
 3. praktická část - ověření znalostí a dovedností při praktické jízdě.

Okruhy otázek pro ústní část zkoušky jsou k dispozici na vyžádání u odpovědné osoby.

 

Po úspěšném vykonání zkoušky vydá krajský úřad žadateli profesní osvědčení učitele výuky a výcviku.

 


telefon: 595 622 954
e-mail: bohdana.zdarska@msk.cz

Související dokumenty

Zkušební řád (formát pdf, velikost 431 kB) Zkušební řád upravující provádění závěrečných zkoušek
frame-scrollup