Zpráva

Průzkum internetu v domácnostech

Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje průzkum o rozšíření využití vysokorychlostního internetu v domácnostech. Průzkum analyzuje skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k rozvoji přístupu domácností k vysokorychlostnímu internetu. Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy.

Život bez internetu si už umíme jen těžko představit. V osobní i pracovní rovině se stal naší nedílnou součástí a nepochybujeme o tom, že tu bude i v budoucnu. Zveme vás k účasti na celorepublikovém průzkumu Využívání internetu v českých domácnostech Zjišťujeme, jak jsou Češi spokojení s rychlostí a cenou za připojení k internetu a jakou mají představu o připojení domácností k internetu v budoucnu.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace. Přispějte svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.

Průzkum se skládá z 15 otázek, které vyplníte do 5 minut. Dotazník je anonymní. Na konci můžete uvést e-mail, na který vám budou zaslány výsledky průzkumu.


29. července 2019
frame-scrollup