Zpráva

Rada kraje vyjádřila podporu vzniku centra energetických a environmentálních technologií

Vzniku Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) na Vysoké škole Báňské - Technické univerzitě Ostrava dali krajští radní na svém zasedání dne 26. března 2019 zelenou. Budoucí centrum bude mít klíčovou roli při rozvoji Moravskoslezského kraje spojenou s transformací uhelné energetiky a dekarbonizace regionu. V rámci projektových plánů se počítá mimo jiné s výrobou vodíku, testování palivových článků a skladování hydridů. To kraji pomůže zejména při zavádění vodíkových pohonů v dopravě.

Ekonomika Moravskoslezského kraje je tradičně spojena s uhlím a jeho energetickým využitím. Pro naplnění cílů Evropské unie v rámci dekarbonizace a pro zlepšení podmínek životního prostředí, chce proto strategicky Moravskoslezský kraj výrazně transformovat zdejší energetiku na nové druhy produkce elektřiny.

Výsledky práce Centra energetických a environmentálních technologií je kraj připraven aplikovat v rámci svých potřeb rozvoje např. bezemisní dopravy, podpory rozvoje nízko-emisní energetiky a výroby, v projektech zajišťujících řízení energetických toků a energetické bezpečnosti. Právě tyto faktory jsou klíčové pro budoucí konkurenceschopnost kraje.

frame-scrollup