Zpráva

Rekonstrukce Výškovické ulice a mostů v Ostravě jde do druhé fáze. Bude omezena doprava, zásadně se změní objížďky

Rozsáhlá modernizace Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě-Jihu se dostává do další fáze. Proto bude nutné omezit dopravu v této části krajského města. Řidiči budou muset počítat s odlišnými objízdnými trasami, než na jaké byli zvyklí z první etapy.  

Vzhledem ke kritickému stavu mostů nebylo možné opravu odkládat. Není ani možné kvůli dalším dopravním stavbám v Ostravě vytvořit jiný harmonogram prací a výluk.

„Děláme maximum pro to, aby stavba co možná nejméně lidem komplikovala život. Je náročná a komplikovaná stavba, ale mosty byly v tak špatném technickém stavu, že jsme nemohli dál čekat a stavbu oddalovat. Prosíme řidiče i obyvatele městských částí Výškovic, Zábřehu a Hrabůvky o trpělivost, shovívavost a také disciplinovanost, aby tu nedocházelo k nehodám a ke kolizím,“ žádá náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že od loňského jara se tu podařilo vybudovat nové západní mosty a severozápadní rampu. „Jakmile 4. června převedeme na nově postavené západní mosty tramvajovou dopravu, začneme demolovat staré východní mosty a stavět čtyři nové – dva silniční a dva tramvajové mosty plus přilehlé komunikace a navazující objekty,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Kvůli stavbě budou muset řidiči počítat s omezením dopravy a zcela odlišnými objízdnými trasami, než na jaké byli zvyklí z první etapy. „Zásadní informace pro řidiče - individuální automobilová doprava po mostech bude v této fázi výstavby úplně vyloučena, a to v obou směrech. O víkendu 7. až 9. června bude kvůli demoličním pracím také uzavřena Rudná ulice pod mosty. Pracovat se tu bude i v noci, aby doprava na této frekventované komunikaci byla co nejdříve obnovena,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Upozornil také na úplnou uzavírku železniční tratě pod východními mosty během víkendu 15. až 16. června.

„Tramvaje budou ve druhé etapě stavby jezdit jednokolejně po nových západních mostech, kde bude zprovozněn i jeden jízdní pruh pro složky IZS a autobusovou linku číslo 48 ve směru do Výškovic. Také chodci se budou moci pohybovat po západních mostech. Auta budou moci sjíždět po severozápadní rampě na Rudnou ulici ve směru do Poruby. Hlavní objízdná trasa ve směru na Výškovice bude z Výškovické ulice svedena na Plzeňskou ulici a dále pak na Pavlovovu a Čujkovovu ulici. Ve směru na Vítkovice bude doprava vedena po Čujkovově a Plzeňské ulici,“ popsal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí Dopravní podnik Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena z evropských fondů.

Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Nově vybudované mosty budou sloužit také cyklistům, jejich součástí bude i cyklostezka.

Dopravní omezení spojená s II. fází výstavby Výškovických mostů:

  • Výluka tramvajového provozu z důvodu budování nové provizorní tratě v období 23. 5. 2019 (0:00 h) - 3. 6. 2019 (24:00 h)
  • Úplná uzavírka ulice Výškovické pro individuální automobilovou dopravu v období 4. 6. 2019 (0:00 h) - konec výstavby.
  • Úplná uzavírka ulice Rudné kvůli demolici východního mostu nad ulicí Rudnou v období 7. 6. 2019 (21:00 h) - 9. 6. 2019 (18:00 h)
  • Úplná uzavírka železniční tratě kvůli demolici východního mostu nad tratí ČD v období 15. 6. 2019 (8:45 - 19:00 h) - 16. 6. 2019 (8:45 - 14:00 h)
  • Pokračující kyvadlové řízení provozu na ulici U výtopny až do konce výstavby
  • Pokračující etapovitá částečná uzavírka na ul. Rudné a úplná uzavírka jihovýchodní rampy až do konce výstavby.

Vyznačení hlavních objízdných tras:

Ve směru na Výškovice bude doprava svedena z ul. Výškovické na ul. Plzeňskou a dále na ul. Pavlovovu a ul. Čujkovovu.

Ve směru na Vítkovice bude doprava vedena po ul. Čujkovově a dále po ul. Plzeňské.


31. května 2019
frame-scrollup