Zpráva

Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje

Studie zabývající se úrovní dopravní infrastruktury a návazných dopravních služeb na území Moravskoslezského kraje. Cílem je navrhnout hlavní směry a kroky ke zlepšení úrovně a zvýšení celkové atraktivnosti území s možností dalšího rozvoje bez negativního dopadu na kvalitu zejména životního prostředí.
frame-scrollup