Zpráva

Rozsah dopravní obslužnosti

Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období roku 2015 a další období s účinností od 13. 12. 2015.

Dopravní obslužností území Moravskoslezského kraje na období roku 2015 a další období se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojování kulturních, rekreačních a společenských potřeb včetně dopravy zpět přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje, a to do výše finančních prostředků vyčleněných za tímto účelem v rozpočtu kraje a stanovuje se takto:

Autobusová doprava

a)    V rozsahu schválených platných jízdních řádů ve veřejné osobní linkové dopravě provozované na základě smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené v režimu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:

  • po všechny dny v týdnu, a to v rozsahu všech spojů ve dnech pondělí až pátek a vybraných spojů do zaměstnání o sobotách a nedělích a státem uznaných svátků (převážně dvou párů spojů),
  • vybrané spoje linek městské hromadné dopravy, které zabezpečují dopravní obslužnost kraje v rámci závazku veřejné služby mimo území města,
  • spoje na linkách, které zajišťují dopravní obslužnost za zrušené vlakové spoje na železniční trati 326 Hostašovice - Nový Jičín horní nádraží,
  • spoje na linkách, které zajišťují dopravní obslužnost za zrušené vlakové spoje na železniční trati 314 Opava, východ – Jakartovice od 7. 4. 2014 a případně další spoje na linkách, které budou zajišťovat dopravní obslužnost za zrušené vlakové spoje na jiných vybraných železničních tratích.

Přesné vymezení spojů na linkách zajišťujících základní dopravní obslužnost území kraje bude součástí smlouvy o závazku veřejné služby.

b)    V rozsahu schválených platných jízdních řádů ve veřejné osobní linkové dopravě provozované na základě smlouvy o veřejné službě uzavřené v rámci výběrového řízení:

  • po všechny dny v týdnu.

Přesné vymezení spojů na linkách zajišťujících základní dopravní obslužnost území kraje bude součástí smlouvy o veřejné službě.

Drážní doprava

Ve veřejné drážní dopravě v rozsahu schválených platných jízdních řádů:

  • vlaků kategorie osobní a spěšný po všechny dny v týdnu,
  • vybraných spojů tramvajové linky č. 5 na traťových úsecích mimo území města Ostravy v úseku Ostrava, Poruba, koupaliště – Vřesina, Nová Plzeň a Ostrava, Krásné Pole – Budišovice, Zátiší.

Přesné vymezení vlaků a tramvají na jednotlivých tratích zajišťujících základní dopravní obslužnost území kraje bude součástí smlouvy o závazku veřejné služby.

 


telefon: 595 622 556
e-mail: jarmila.pistekova@msk.cz
frame-scrollup