Zpráva

Rozsah dopravní obslužnosti

Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období roku 2018 a další období s účinností od 1. 1. 2018.

Dopravní obslužností území Moravskoslezského kraje na období roku 2018 a další období se s účinností od 1. 1. 2018 rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojování kulturních, rekreačních a společenských potřeb včetně dopravy zpět přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje, a to do výše finančních prostředků vyčleněných za tímto účelem v rozpočtu kraje a stanovuje se takto:

Autobusová doprava

a) V rozsahu schválených platných jízdních řádů ve veřejné osobní linkové dopravě provozované na základě smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené v režimu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:

  • po všechny dny v týdnu, a to v rozsahu všech spojů ve dnech pondělí až pátek a vybraných spojů do zaměstnání o sobotách a nedělích a státem uznaných svátků (převážně dvou párů spojů),
  • vybrané spoje linek městské hromadné dopravy, které zabezpečují dopravní obslužnost kraje v rámci závazku veřejné služby mimo území města,
  • spoje na linkách, které zajišťují dopravní obslužnost za zrušené vlakové spoje na železniční trati 326 Hostašovice - Nový Jičín horní nádraží,
  • spoje na linkách, které zajišťují dopravní obslužnost za zrušené vlakové spoje na železniční trati 314 Opava, východ – Jakartovice od 7. 4. 2014 a případně další spoje na linkách, které budou zajišťovat dopravní obslužnost za zrušené vlakové spoje na jiných vybraných železničních tratích,
  • spoje na vybraných mezikrajských linkách za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje přiléhajícího k území Moravskoslezského kraje, v souladu se Smlouvou o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě, která byla uzavřena mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem dne 23. 6. 2017 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/131 ze dne 16. 3. 2017.

Přesné vymezení spojů na linkách zajišťujících základní dopravní obslužnost území kraje bude součástí smlouvy o závazku veřejné služby.

 

b) V rozsahu schválených platných jízdních řádů ve veřejné osobní linkové dopravě provozované na základě Smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje, uzavřené v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů:

  • po všechny dny v týdnu.

Přesné vymezení spojů na linkách zajišťujících základní dopravní obslužnost území kraje bude součástí smlouvy o veřejné službě.

c) na vybraných mezikrajských linkách za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Olomouckého kraje, v souladu se Smlouvou o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě, která byla uzavřena mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem dne 23. 6. 2017 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/131 ze dne 16. 3. 2017.

Drážní doprava

Ve veřejné drážní dopravě v rozsahu schválených platných jízdních řádů provozovaných na základě smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené v režimu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:

  • vlaků kategorie osobní a spěšný po všechny dny v týdnu,
  • vybraných spojů tramvajové linky č. 5 na traťových úsecích mimo území města Ostravy v úseku Ostrava, Poruba, koupaliště – Vřesina, Nová Plzeň a Ostrava, Krásné Pole – Budišovice, Zátiší.

Přesné vymezení vlaků a tramvají na jednotlivých tratích zajišťujících základní dopravní obslužnost území kraje bude součástí smlouvy o závazku veřejné služby.

 


telefon: 595 622 556
e-mail: jarmila.pistekova@msk.cz
frame-scrollup