Zpráva

Rozvoj železniční infrastruktury

Rada kraje usnesením č. 26/1985 ze dne 15. 10. 2013 schválila záměry Moravskoslezského kraje při rozvoji dopravní obslužnosti a železniční dopravní infrastruktury od roku 2014 specifikované v Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Memorandum bylo podepsáno dne 5. 11. 2013 u příležitosti konání mezinárodní konference TRANSPORT.
frame-scrollup