Zpráva

Silniční síť na území Moravskoslezského kraje

Stávající silniční komunikační systém na území Moravskoslezského kraje se opírá o hlavní mezinárodní silnici I/11 (E75) Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Český Těšín – Jablunkov a I/48 (E462), která je již v některých úsecích upravena, případně se v současné době dále upravuje na rychlostní komunikaci R48 (Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín). Již dokončená dálnice D1, zajišťuje nejen nezbytné spojení kraje s celou Českou republikou, ale jako součást VI.b transevropského koridoru se stala částí páteřní dopravní sítě sever – jih a zajišťuje přímé spojení s Polskem.

Páteřní síť dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy na území kraje doplňují silnice II. a III. tříd, které jsou důležitou součástí dopravní sítě regionu a jsou ve vlastnictví kraje. Silnice II. a III. tříd spojují obce a města v kraji a přináší základní podmínky pro život a podnikání v nich. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2 733 km (data k 1. 1. 2016) s 1 117 mosty a výkon jeho vlastnických práv k silnicím zajišťuje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se šesti provozními středisky dislokovanými na celém území kraje.

Bližší informace o silniční síti na území Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách naší příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Mapovou aplikaci Silniční a dálniční sítě ČR lze také nalézt na internetových stránkách silniční databanky organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR.


telefon: 595 622 505
e-mail: vaclav.elbl@msk.cz
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup