Zpráva

Správce silnic II. a III. třídy

Identifikační údaje správce pozemních komunikací v majetku Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj, jako vlastník silnic II. a III. třídy, zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31. 12. 2015 identifikační údaje správce, vymezené pozemní komunikace a rozsah vykonávané správy.

Identifikační údaje správce
Název: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČ: 00095711

Vymezení pozemních komunikací
Silnice II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje

Rozsah vykonávané správy je obsažen ve zřizovací listině Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Aktuální znění Zřizovací listiny je k dispozici na webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., adresa http://www.ssmsk.cz/index.php/organizace/zakladni-udaje.

frame-scrollup