Zpráva

Stavební sezóna na silnicích Moravskoslezského kraje se rozjela, do rekonstrukcí cest jdou stamiliony korun

Na silnicích Moravskoslezského kraje je velmi rušno. Naplno se rozjela stavební sezóna, na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a mostů půjde letos přes 800 milionů korun. Také Ředitelství silnic a dálnic intenzivně pracuje na „svých jedničkách“. Stavební ruch si vyžádá uzavírky a dopravní omezení. Cesty je však nutné opravit, třetina je ve špatném technickém stavu.

Správa silnic Moravskoslezského kraje se stará o 2737 kilometrů silnic nižších tříd a spravuje na nich 1136 mostů. Při vyhodnocování technického stavu ‚dvojek‘ a ‚trojek‘ se ukázalo, že více než třetina je v havarijním technickém stavu, také mosty potřebují omladit. „I když kraj pracuje na zlepšování kondice cest a mostních komplexů, potřebují další a další finanční injekce na modernizaci. V minulosti se do nich moc neinvestovalo, chtělo by to takových 6 miliard, abychom opravili všechno, co je třeba. To je vysoká částka, takže modernizujeme postupně, rovnoměrně v celém kraji, rozhodující je technický stav,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania s tím, že kraj vloni rozestavěl 90 stavebních akcí, do dopravních staveb šlo 1,2 miliardy korun. „Letos to bude přes 812 milionů korun, které se nám podařilo získat. Z krajského rozpočtu půjde na dopravní stavby přes 87 milionů korun. Z těchto peněz zaplatíme třeba stavbu kruhových objezdů v Krmelíně, Klimkovicích nebo Ludgeřovicích, protihlukové stěny za 3 miliony a 50 milionů korun dáme za souvislé opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů. Z Mostního programu využijeme více než 160 milionů korun a další stovky milionů korun si vyžádají akce spolufinancované z evropských peněz,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Moravskoslezský kraj letos dokončí 3 velké dopravní stavby, které loni začal, zahájí rekonstrukce a opravy 12 mostů, opěrných zdí a silnic, připraven má i „zásobník“ staveb za zhruba 400 milionů korun. Předpokládá, že na tyto „zásobníkové“ stavby dostane peníze od státu. Pokud to bude bezpodmínečně nutné, předfinancuje některé stavby z vlastních zdrojů.

„Rekonstruovat a modernizovat se tak bude například most přes řeku Lubinu v Petřvaldu na Novojičínsku za více než 25 milionů korun, most přes trať v Šenově na Ostravsku za skoro 58 milionů korun, Pekařská ulice v Opavě (III/01129) za 10,5 milionu korun, křižovatka v Chuchelné (sil. II/466-MK Komenského) či silnice III/4405 na náměstí v Budišově nad Budišovkou za 6,2 milionu korun. Na většinu těchto staveb už jsou vydána stavební povolení nebo jsou zahájena stavební řízení. Počítáme také s dokončením rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou po hranice okresu Opava, která byla zahájena v polovině loňského ruku a s rekonstrukcí silnice II/457 Sádek – Osoblaha. Všechny by měly letos dokončeny,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Největší a nejnákladnější dopravní stavby se týkají krajského města Ostravy. „Bude tu pokračovat rekonstrukce Výškovických mostů (silnice III/4787) nebo II. etapa rekonstrukce estakády Bazaly. Měla by skončit také výstavba prodloužené Mostní (silnice II/478 ). V březnu se začala rekonstruovat a modernizovat Opavská ulice (II/479) včetně mostu přes železniční trať ve Svinově za více než 117 milionů korun. Hotovo by mělo být koncem roku,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka. Dodal, že právě modernizace Opavské ulice bude pro řidiče a Ostravany znamenat velkou zátěž.

„Rekonstruovat se bude 2,2 kilometru silnice od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s Třebovickou ulicí a úsek na mostě (ev. č. 479-003) přes železniční trať. Bude se kompletně opravovat vozovka, ve finále dostane nový asfaltobetonový koberec, který sníží hluk z dopravy. To ocení hlavně lidé, kteří bydlí v blízkosti této rušné komunikace. Zároveň opravíme autobusové zálivy, odvodnění komunikace a nainstalujeme nové bezpečnostní prvky – například povrch bude mít protismykovou úpravu,“ popsal investiční náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že rekonstrukce mostu, který převádí Opavskou ulici přes železniční trať, nezasáhne tramvajovou dopravu po tramvajových mostech uprostřed mostního komplexu.

Řidiči ale musí počítat s omezením provozu. „V současnosti je provoz zachován v obou směrech, vozovka je jen zúžená. Auta se tu ale ‚štosují‘, jízda trvá déle. Zhruba za měsíc se už bude jezdit jenom v jednom jízdním pruhu v každém směru. S úplnou uzavírkou počítáme v létě, ale jen maximálně na 14 dnů. Protože se na podzim bude sanovat nosná konstrukce mostu, bude pod ním na nezbytně nutnou dobu omezena také železniční doprava,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že na Výškovických mostech aktuálně finišují práce tak, aby se na ně provizorně převedla tramvajová trať, jeden dopravní pruh bude určen pro složky IZS a autobusovou linku č. 48 směrem na Výškovice. „Cestující budou muset počítat s ‚horkým‘ koncem května a hlavně červnem. Za úplné výluky se tu bude v druhé půlce května přepojovat tramvajová trať a pak se budou demolovat východní mosty. Kvůli tomu bude na jeden červnový víkend (7. - 9. 6.) zavřená Rudná ulice pod mosty a víkend poté (15. - 16. 6.) bude pod železničním mostem zcela přerušena železniční doprava. Poté se začnou stavět dva nové silniční a tramvajové východní mosty. Až do konce výstavby tu nebudou moci jezdit auta ani jedním směrem,“ popsal náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že v Ostravě pokračují také práce na druhé etapě modernizace estakády Bazaly, prodloužené Mostní ulice v Hrabové a Orlovské ulice (II/470), která spojuje Ostravu s Rychvaldem.

„V létě počítáme s významnějším dopravním omezením na Bazalech, kde bude s největší pravděpodobností během části prázdnin úplná uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky ulic Českobratrské a Sokolské (investice města Ostravy). Prodloužená Mostní ulice by měla být dokončená v září, možná i dříve, teď se tu staví protihlukové stěny. S dopravním omezením tu počítáme v květnu, kdy se bude opravovat kryt vozovky,“ popsal náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že v první fázi rekonstrukce Orlovské ulice cestující a řidiči skoro nepocítí, že se na vozovce pracuje. „To až na začátku května, kdy bude doprava mezi křižovatkou s ulicemi Záblatskou a Betonářskou stažena do jednoho směru na Ostravu. Provoz ve směru na Rychvald bude kromě vozidel stavby, městské a příměstské dopravy rozdělen do dvou objízdných tras. V první polovině července dojde k úplné uzávěře úseku mezi křižovatkou ulic Bohumínské a Betonářské, která potrvá asi 14 dnů,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Zdůraznil, že krajský úřad ve spolupráci radnicemi, policií a dalšími partnery dělá maximum pro to, aby dopravní stavby co možná nejméně lidem otravovaly život. „Přesto to ale bude chtít pevné nervy a emoce na uzdě. Vytvořit harmonogram prací, výluk a uzavírek, který by vyhovoval všem, je v nadlidských silách. Zvlášť když zákon zakazuje v zastavěných oblastech pracovat v noci, musíme dodržovat technologické přestávky a další pravidla a nařízení. Ale snažíme se tomu ideálu přiblížit. Komunikujeme s představiteli obcí a měst, budeme se snažit o maximální informovanost občanů, řidičů a návštěvníků, aby doprava v kraji byla co možná plynulá a bez kolizí. Využíváme k tomu sociální sítě, mobilní aplikace, dopravní zpravodajství – například na Rádiu Dálnice běží specializovaná hlášení jen pro náš kraj, a další komunikační prostředky,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Další informace na webu Dopravní info nebo Správy silnic MSK.


17. dubna 2019
frame-scrollup