Zpráva

Stavíme a modernizujeme pro vás

Prostřednictvím nové mapové aplikace lze vyhledat krajem realizované stavby spolufinancované z evropských finančních prostředků a z rozpočtu Moravskoslezského kraje od roku 2014. Stavby jsou kategorizovány dle odvětví (doprava = modré kolečko) a jsou doplněny o fotodokumentaci před zahájením realizace, v průběhu a po ukončení. Uživatelské rozhraní mapové aplikace obsahuje různé vyhledávací a identifikační funkce a nástroje, umožňující zobrazit související výsledky a informace k požadovaným prvkům.
 
Na stránkách věnující se zahraniční finanční podpoře dále získáte základní přehled o projektech realizovaných krajem na silniční síti a na infrastruktuře letiště Leoše Janáčka Ostrava, a to jak v programovém období 2007 - 2013, tak v současném programovém období 2014 - 2020. Přehled o všech projektech realizovaných na infrastruktuře letiště Leoše Janáčka Ostrava, realizované tedy i přímo obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. naleznete na stránkách této společnosti.
 
Mimo tyto projekty Moravskoslezský kraj prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., zabezpečuje údržbu a opravy silnic II. a III. tříd s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství. Úseky silnic plánované k souvislým opravám jsou vybírány na základě jejich stávajícího neuspokojivého technického stavu. Jedná se ve všech případech o silnice ve velmi špatném až havarijním stavu, jejichž oprava je v daném roce z hlediska dalšího rychlého vývoje poruch nutná a kompletně proveditelná. Přehled staveb plánovaných a realizovaných v jednotlivých letech naleznete také na stránkách organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
 
K plánování významných investičních akcí slouží Správě silnic Moravskoslezského kraje tzv. Bílá kniha, což je koncepční a pravidelně aktualizovaný dokument, který systematicky mapuje stav silnic II. a III. třídy na území kraje a současně vyhodnocuje potřebnost investic na této silniční síti prostřednictvím široké škály konkrétních transparentních kritérií. Dokument je tak využíván k tvorbě krátkodobých a střednědobých plánů i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let.
 
frame-scrollup