Zpráva

Strategická skupina hodnotila rozvoj chytrého regionu

Představitelé měst v regionu a zástupci ministerstva pro místní rozvoj, vnitra i životního prostředí na svém druhém zasedání „Strategické skupiny pro rozvoj chytrého regionu“ zhodnotili jeho aktuální stav a diskutovali o budoucích výzvách.

Po vzoru řady světových měst a regionů chce i Moravskoslezský kraj podpořit praktické uplatňování konceptu tzv. „chytrých měst a regionů“ a stát se lídrem v oblasti chytrých technologií. Za tímto účelem se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo nejen zpracovat střednědobou strategii nazvanou „Chytřejší kraj,“ ale také ustavit její řídící a kontrolní orgán - „Strategickou skupinu pro rozvoj chytrého regionu,“ složenou ze zástupců samospráv, ministerstev a vedení kraje.

Ta na svém druhém zasedání skupina hodnotila již probíhající projekty a také činnosti, které bude Moravskoslezský kraj v následujících letech realizovat. Pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu a kvalitu života jeho obyvatel bude například budovat síť IoT senzorů a rovněž i vysokorychlostní datovou síť.

Součástí zasedání byla také podnětná diskuze o dlouhodobých vizích a cílech kraje a představa o tom, kam by se měl posunout kraj s pomocí chytrých technologií v dlouhodobém časovém horizontu přesahujícím patnáct až dvacet let.


4. 12. 2018
frame-scrollup