Zpráva

Středoškoláci si na hackathonu vyzkoušeli práci s otevřenými daty

Moravskoslezský kraj investuje do rozvoje středoškoláků a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Společně s Impact Hub Ostrava proto dali mladým talentovaným studentům šanci zažít hackathon.

Žáci si během deseti hodin vyzkoušeli práci s veřejně dostupnými daty, hledali řešení jednotlivých problémů a výsledky své práce prezentovali před komisí, která ocenila nejlepší nápad.

Open Data jsou množinou volně přístupných dat a představují velkou příležitost pro soukromý i veřejný sektor. Jejich analýza může pomoci městům, ale i celým krajům a jejich využití lze chápat jako odrazový bod pro další smysluplný rozvoj.

„Jsem přesvědčený o tom, že otevřená data jsou budoucností a za deset let tady budou vznikat stovky pracovních míst pro analytiky, ajťáky a specialisty, kteří z nich budou tvořit aplikace a IT nástroje. Čím dřív s nimi začneme pracovat a připravovat mladé lidi na práci s nimi, o to více budeme oproti ostatním vepředu. Proto jsme v rámci Moravskoslezského kraje už tento rok spustili první síť IoT v níž máme i první krajská čidla. Naši žáci si tak mohou vyzkoušet už teď pracovat s daty z reálného světa a programovat reálné věci,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Open Data Hackathonu se zúčastnilo 17 žáků ze šesti středních škol z Moravskoslezského kraje. Za podpory tří koučů zpracovávali data z čidel umístěných ve školách. Výsledná řešení mohou přispět například k optimalizaci uspořádání výuky a využívání energií ve školních budovách.

Setkání ukázalo nejen to, že středoškoláci umí pracovat s daty, ale také to, že jejich myšlení je koncepční a komplexní. Jsou schopní uvažovat v širokých souvislostech a připraveni tvořit reálné věci, jako jsou aplikace, databáze, HTML stránky a další chytrá řešení, která kraj potřebuje,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že uspořádat hackathon pro středoškoláky mělo jasný cíl. „Nechceme dublovat komerční sféru. Tvořit reálná řešení, aplikace nebo reálný příkaz je úkolem komerční sféry. Veřejná správa, kterou reprezentujeme, má tvořit chytrá prostředí, pracovat s talent managementem, tyto lidi vytipovat a předat komerční sféře. Proto jsme se rozhodli pro středoškolský hackathon,“ vysvělil náměstek hejtmana.

Všichni žáci se shodli na tom, že účast na Open Data Hackaton 2017 pro ně byla velmi užitečná. Mohli uplatnit nejen poznatky získané ve škole, ale hlavně tvořili to, co může mít využití v každodenní praxi. Navíc zjistili, že není důležité jen správně data analyzovat, ale že je také potřeba výsledky své práce umět dobře prezentovat.


Impact Hub Ostrava je místem pro inspirativní setkávání, inovativní podnikání a sdílení pracovních příležitostí. Pomáhá akceleraci a rozvoji projektů Moravskoslezského kraje, podporuje projekty se společensky prospěšným dopadem a zapojuje se do aktivit pro chytřejší řešení v kraji.


27. listopadu 2017
frame-scrollup