Zpráva

Upozornění pro dopravce: Prokázání finanční způsobilosti

Podnikatelé, kteří mají aktivní živnostenské oprávnění „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, jsou povinni podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů prokázat finanční způsobilost dopravnímu úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu) do 31.7.2018.

Požádá-li podnikatel dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.8.2018.

V případě, že podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly, a dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského oprávnění.

Více informací v sekci Podnikání v dopravě.


4. května 2018
frame-scrollup