Zpráva

Veřejná autobusová doprava: mění se dopravci, vozidla, jízdní řády i linky

Lidé, kteří jezdí linkovými autobusy v Moravskoslezském kraji, by měli od 9. června počítat s dalšími změnami ve veřejné dopravě. Změní se jízdní řády, zejména tam, kde vyjedou noví dopravci. Téměř všechny veřejné autobusy budou od 9. června provozovat dopravci vzešlí z výběrového řízení. Díky tendrům bude jízda komfortnější, ekologická, „chytřejší“, dopravci budou pasažérům postupně nabízet další doplňkové služby.

Od 9. června budou moderní autobusy jezdit i na Opavsku, Vítkovsku, Bílovecku a Frýdecko-Místecku, kde se vloni po ukončení tendrů nepodařila s dopravci uzavřít smlouva podle nových kritérií a půlroční mezidobí bylo pokryto „postaru“. Právě tady dojde k největším změnám v jízdních řádech a vedení linek.

„Máme zájem na tom, aby autobusy jezdilo co nejvíce cestujících, aby pro ně bylo výhodné nechávat auta doma a využívat veřejnou dopravu. Změny připravujeme tak, aby veřejná autobusová doprava byla efektivní, rychlejší a jednodušší, zvýšila se kvalita a komfort dopravního spojení mezi městy a obcemi a dopravovali jsme se ekologičtěji,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Vybírat autobusové dopravce ve veřejných soutěžích začal Moravskoslezský kraj před pěti lety. V roce 2014 podepsal první smlouvu s akciovou společností ČSAD Vsetín, zajišťující veřejnou autobusovou dopravu na Jablunkovsku a Třinecku. „Postupně jsme vysoutěžili další oblasti tak, aby všude, kde dopravcům končila smlouva, byla zajištěna autobusová doprava na základě nových kritérií. Ta mimo jiné zahrnovala požadavek ekologického provozu a využití moderních technologií. Díky tendrům jsme na následujících deset let zajistili dopravce, kteří pasažérům nabídnou komfortní jízdu ekologickými, klimatizovanými vozy a budou vylepšovat doplňkové služby,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že v současnosti je i formálně potvrzen vítěz tendru na Opavsku a Vítkovsku, podařilo se vyřešit i situaci na Hlučínsku.

„Čekali jsme na osud Opavska a Vítkovska. Tamní dopravce, společnost TQM, napadl u Úřadu pro hospodářskou soutěž smlouvu s vítězem tendru v této oblasti - ČSAD Vsetín. Správní řízení ale vítěze veřejné zakázky potvrdilo. Společnost vyhrála hlavně díky nejnižší ceně a nabídce všech vozů na CNG,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka. Dodal, že vyřešeno je i Hlučínsko. „Vyhlásili jsme výběrové řízení a tento týden krajští radní rozhodli o vítězi zakázky. Vyhrála společnost TQM holding. Předpokládám, že brzy podepíšeme smlouvu a nový dopravce tu vyjede příští rok v červnu,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Doporučil, aby se cestující v předstihu seznámili se změnami v jízdních řádech, které budou platit od 9. června. „Předejdou tak nepříjemným situacím. Může se totiž stát, že autobus, kterým byli zvyklí několik let pravidelně jezdit, teď přijede třeba o pár minut dříve, a oni zůstanou bezprizorně stát na zastávce a nestihnou přijet včas do práce nebo do školy. Nebo se naopak zpozdí od obvyklých časů a pojedou jinudy. Takže ‚klikejte‘ na www.kodis.cz,“ vyzval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Žádá také občany, aby byli shovívaví k některým nedostatkům a chybám, které by se mohly projevit hlavně v prvních dnech od spuštění změn. „Každá novinka s sebou nese i nějaké riziko, ‚nějakou tu mouchu, která se časem utřepe‘. Prosím cestující o pochopení a trpělivost. Podrobné informace o změnách poskytnou zaměstnanci společnosti Koordinátor ODIS, která je klíčovým aktérem v integrované veřejné dopravě,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Na všech autobusových linkách bude platit kompletní tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. „To znamená, že ve všech spojích bude možné využít dlouhodobou časovou jízdenku nahranou na ODISce a také platit jednotlivé jízdné z elektronické peněženky ODISky. Při jízdě v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL jsou cestující nově ve všech spojích odbaveni podle tohoto tarifu,“ upozornil jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal. Dodal, že Koordinátor ODIS přebírá do své správy další předprodejní místo.

„Součástí sítě Dopravních infocenter ODIS v Moravskoslezském kraji se nově stane opavské infocentrum v Jánské ulici. Toto dopravní infocentrum bude nadále sloužit také pro veškeré činnosti týkající se původních bezkontaktních čipových karet ODISka dopravce TQM-holding,“ upřesnil Aleš Stejskal s tím, že v brzké době bude toto infocentrum přestěhováno do budovy opavského východního nádraží.

„Další novinkou bude od 3. června cestující veřejností velmi žádané plošné rozšíření možnosti úhrady jízdného ve všech Dopravních infocentrech ODIS v Moravskoslezském kraji platebními kartami,“ dodal jednatel KODIS Aleš Stejskal.


Změny ve veřejné autobusové dopravě v MSK od 9. 6. 2019:

OPAVSKO A VÍTKOVSKO

Stávajícího dopravce TQM holding na většině linkách nahradí společnost ČSAD Vsetín.

Vítkovsko má největší změny za sebou, platí už od 9. 12. 2018. Od 9. 6. 2019 tu na většině linek dojde jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících, obcí.

Spoje mezi Vítkovem a obcí Melč jsou zajištěny linkami 233 a 241. Všechny jsou vedeny přes zastávku Vítkov, Lhotka, střed. V dopoledních hodinách jsou na lince 233 zavedeny nové přímé spoje, kdy již nebude nutné v Kružberku přestupovat.

Na lince 236 je nově více spojů vedeno přímo mezi Vítkovem a Budišovem n. Budišovkou, Podlesím bez nutnosti přestupu na autobusovém stanovišti v Budišově nad Budišovkou. O víkendu je přidán jeden pár spojů, který je proložen se spoji vlakové linky S33.

Spoje stávající linky 231 jsou vloženy do linky 678, která bude provozována dopravci ČSAD Vsetín a Transdev Morava. Došlo tu k proložení spojů a přidání víkendového páru spojů mezi Vítkovem a Ostravou.

Na Opavsku dojde od 9. 6. 2019 na většině linek jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících, obcí. Jízdní řády jsou až na výjimky bez výrazných změn.

Kvůli zpřehlednění tras ve vedení spojů stávající linky 247 jsou spoje rozděleny do dvou linek. Linka 247 je mezi Opavou a Litultovicemi trasována přes Stěbořice a spoje vedené přes Slavkov a Dolní Životice jsou označeny jako linka 267.

Vybrané spoje linky 249 jsou mezi místními částmi Stěbořic Jamnicí a Březovou vedeny přes zastávku Stěbořice, škola a Stěbořice, střed.

Spoje vedené mezi Opavou a Kobeřicemi přes Štěpánkovice jsou z linky 255 převedeny do páteřní linky 252. V lince 255 zůstávají spoje vedené z Kobeřic dále na Strahovice, Chuchelnou a Bělou. Na základě požadavku na zajištění spojů pro zaměstnance průmyslové oblasti v Chuchelné jsou zavedeny víkendové spoje.

Je zavedeno nové spojení Suchých Lazců a Štítiny přes Nové Sedlice spoji linky 257, které zajišťují školní spoje do základní školy ve Štítině a také jako přípoje ke spojům linek S1 a R61 v zastávce Štítina, železniční stanice.

Nově jsou zavedeny nové rychlé spoje vedeny mezi Opavou, Velkými Heralticemi, Horním Benešovem a Bruntálem. Spoje jsou v Opavě navázány na vlakové spoje linky R61.

Je zavedeno nové pravidelné spojení Opavy s Novým Jičínem přes Fulnek označené jako linka 261. Spoje jsou zajištěny dopravcem ČSAD Vsetín a vybrané spoje dopravcem Transdev Morava.

Spoje linek 263 a 264 jsou ukončeny v zastávce Těškovice, střed. Tady je zajištěn přestup na spoje linek 692 a 693 do Bílovce. Vybrané spoje jsou vedeny bez přestupu, v Těškovicích se změní značení autobusů.

Spoje stávající linky 269 jsou nově označeny jako linka 923 a bude tu zaveden souhrnný jízdní řád s linkou provozovanou dopravcem Arriva Morava z Olomouckého kraje.

Na podporu turistického ruchu v oblasti Slezské Harty je zavedena sezónní linka 266, která bude provozována od 1. května do 30. září. Spoje linky 266 budou vedeny z Opavy přes Slavkov, Dolní Životice, Litultovice, Mladecko, Jakartovice-Deštné, Jakartovice-Bohdanovice do Leskovce nad Moravicí.

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM: Vzhledem k tomu, že není možné využívat zastávku na pozemku původní dopravní společnosti, je výchozí a konečnou zastávkou v Opavě od 9. 6. 2019 zastávka Opava, Východní nádraží. Na této zastávce dojde kvůli rozdělení obsluhy stanovišť na příměstskou a městskou hromadnou dopravu ke změně v odjezdových stanovištích. Stávající stanoviště č. 1+2 a 3+4 budou sloučena a stanoviště č. 5 bude určeno jen pro linky MHD. Nově tak stanoviště budou označena 1 až 4.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Na Frýdecko-Místecku nedochází ke změně dopravce, ČSAD Frýdek-Místek obhájil svou oblast.

V obcích Dobrá, Dobratice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty nedochází k zásadním změnám v jízdních řádech.

Pro spojení z Morávky přes Raškovice a Nižní Lhoty do Frýdku-Místku a Ostravy mohou cestující využít autobusovou linku č. 351 provozovanou nově jako náhrada za spoje linky č. 355. Tato linka je doplněna spoji linky č. 352 vedenými do areálu ostravské huti.

Spojení do Dobratic a Vojkovic linkou č. 357 zůstává zachováno v zásadě beze změn. Změny se nedotkly ani spojení do automobilky Hyundai, jízdní řády linek č. 358, 385, 386 a dalších zůstávají zachovány v původním rozsahu.

Změn doznalo zejména spojení Ostravy a Frýdku-Místku. Je značně posílen počet rychlíkových spojů linky č. 353 jedoucí z Ostravy do Frýdku-Místku po dálnici D56. Velká část spojů je vedena dále po lince č. 351 do Morávky. Obslužnou funkci přes město Paskov a obce Žabeň a Sviadnov zastoupí jak linka č. 351 vedená do Morávky, tak linka č. 980 vedená dále přes Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm na Horní Bečvu ve Zlínském kraji.

Linka č. 980 vznikla z původních linek dopravců Arriva Morava (linky 380 a 381), ČSAD Frýdek-Místek (linka 361) a ČSAD Vsetín (linky 940096 a 940097). Nová linka č. 980 umožní cestujícím jednodušší cestování spoji v pravidelném intervalu s jednotnými tarifními podmínkami. Ve všech spojích na této trase budou moci cestující využívat čipovou kartu ODISka, a to jak pro platbu jednotlivého jízdného z elektronické peněženky, tak pro nahrání dlouhodobé časové jízdenky pro příslušné tarifní zóny.

V zásadě beze změny zůstávají zachovány spoje autobusové linky č. 354.

Úpravou prošly jízdní řády linek č. 383 a 387. Na lince č. 387 sloužící pro spojení obcí Lučina, Pazderna, Bruzovice, Sedliště, Kaňovice, Václavovice a Šenov s Ostravou došlo k mírným úpravám na základě reálných požadavků cestujících. Linka č. 383, která byla dosud vedená z Ostravy do Kaňovic přes havířovské Dolní Datyně, je od 9. 6. 2019 prodloužena dále přes Sedliště do Řepišť. V Sedlištích linka obslouží nové zastávky Sedliště, škola; Sedliště, dolní konec a Sedliště, U Řepišťského lesa.

BÍLOVECKO

Na Bílovecku se změní dopravce, Arrivu Morava vystřídá Transdev Morava.

Na linkách v rámci Bílovecka jsou hlavní změny zavedeny už od 9. 12. 2018. Od 9. 6. 2019 dojde na většině linek jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících a obcí.

Informace o změnách v autobusové dopravě a seznam všech Dopravních infocenter ODIS je na webových stránkách KODIS.

Nové Dopravní infocentrum ODIS Opava: Jánská 11, Opava, tel. č. 555 440 343, e-mail: info-opava@kodis.cz. Otevírací doba: Po-Pá 6:30 – 16:00 hod.

AUTOBUSOVÍ DOPRAVCI V MSK VYBRANÍ VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI:

Třinecko, Jablunkovsko: V provozu od 12/2015, ČSAD Vsetín.

Českotěšínsko: V provozu  od 12/2016, ČSAD Havířov.

Orlovsko: V provozu od 06/2018, ČSAD Karviná.

Karvinsko: V provozu od 06/2018, ČSAD Karviná.

Bruntálsko: V provozu od 12/2018, konsorcium Transdev.

Rýmařovsko: V provozu od 12/2018, konsorcium Transdev.

Krnovsko: V provozu od 12/2018, konsorcium Transdev.

Novojičínsko západ: V provozu od 12/2018, konsorcium Transdev.

Novojičínsko východ:V provozu od 12/2018, ČSAD Vsetín.

Frýdlantsko: V provozu od 12/2018, ČSAD Frýdek-Místek.

Vítkovsko a Opavsko: V provozu od 06/2019, ČSAD Vsetín.

Frýdecko-Místecko: V provozu od 06/2019,ČSAD Frýdek-Místek.

Bílovecko: V provozu od 06/2019, konsorcium Transdev.

Hlučínsko: Ukončeno výběrové řízení, před podpisem smlouvy, provoz od 06/2020, TQM-holding.

Havířovsko: Do roku 2020 platí stará smlouva, jezdí konsorcium ČSAD Karviná, Havířov a Frýdek-Místek.


31. května 2019
frame-scrollup