Zpráva

Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Ostrava na Letiště Vídeň a Letiště Mnichov

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008) o uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Vídeň (VIE) a mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Mnichov (MUC) se vstupem závazků v platnost ke dni 1.9.2019 (dále jen „Závazky veřejné služby“).

Na trase mezi Letištěm Ostrava a Letištěm Vídeň je stanoven požadavek na minimálně 11 rotací týdně (s možností zvýšení až na 16 rotací týdně). Na trase mezi Letištěm Ostrava a Letištěm Mnichov je stanoven požadavek na minimálně 11 rotací týdně. Pro provozování Závazků veřejné služby je vyžadováno letadlo s přetlakovou kabinou s kapacitou minimálně 40 míst pro cestující. Dále je vyžadována interline nebo codeshare spolupráce.

Moravskoslezský kraj zahájil dne 6.8.2019 zadávací řízení za účelem výběru leteckého dopravce pro provozování Závazků veřejné služby. Zadávací řízení je uskutečňováno z důvodů provozní účinnost společně pro obě trasy OSR – VIE i OSR - MUC.

Lhůta pro podání nabídek končí 30.9.2019 ve 14 hod.

Zadávací dokumentace v češtině a angličtině je k dispozici na https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00022215.

Moravskoslezský kraj bude poskytovat vybranému dopravci finanční kompenzaci za provozování Závazků veřejné služby. Maximální výše finanční kompenzace za jednu rotaci, která je nabídkovou cenou v zadávacím řízení, nesmí překročit 5 812,2 EUR. Maximální možná výše kompenzace za rok provozování Závazků veřejné služby je dle zadávací dokumentace přibližně 7 800 000 EUR.

Bližší informace se dozvíte v zadávací dokumentaci.

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáním veřejné zakázky je CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Milan Kučera, email: kucera@akccs.cz.

S ohledem na okolnost, že mezi potenciálními uchazeči je celá řada zahraničních subjektů, je zadávací dokumentace vyhotovena v českém jazyce a zároveň anglickém jazyce. Nabídky do zadávacího řízení mohou dodavatelé podávat v českém jazyce nebo anglickém jazyce. Návrh smlouvy však musí být vždy zpracován dle závazného vzoru smlouvy v příloze č. 2 zadávací dokumentace, který je zpracován zároveň v českém jazyce a anglickém jazyce.

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku do zadávacího řízení výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/.

Uživatelské příručky k elektronickému nástroji NEN jsou dostupné na https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje NEN je možné využít uživatelskou podporu NEN (tel.: +420 841 888 841, e-mail: Hotline@nipez.cz).

frame-scrollup