Zpráva

Výškovické mosty v Ostravě už „jezdí“. Moravskoslezský kraj dokončil jednu z největších dopravních staveb v regionu

Moravskoslezský kraj dokončil práce na jedné z největších dopravních staveb v regionu. Po dvou letech skončila rozsáhlá modernizace Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě. Po nové komunikaci budou moci auta jezdit od půlnoci na sobotu 16. května. Naplno tu bude fungovat už nejen tramvajová, ale i autobusová doprava. Stavba bude sloužit také cyklistům, její součástí je nová cyklostezka.

Výškovické mosty v Ostravě už „jezdí“. Moravskoslezský kraj dokončil jednu z největších dopravních staveb v regionu

„Jsem rád, že nás nezastavil ani koronavirus a stavební práce jsme dokončili i přes vyhlášení nouzového stavu. Byly to velmi náročné dva roky nejen pro stavebníky, ale i pro řidiče a cestující. A také pro lidi, kteří bydlí v této části Ostravy-Jihu. Děkuji za trpělivost a pochopení dopravních omezení a sníženého komfortu. Zato tu máme novou moderní dopravní tepnu, která nám bude dobře sloužit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Výškovické mosty v Ostravě už „jezdí“. Moravskoslezský kraj dokončil jednu z největších dopravních staveb v regionu

Dodal, že celkové náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 325 milionů korun. Investiční podíl Moravskoslezského kraje (245,3 mil. Kč) byl z 85 procent hrazen z evropských dotačních fondů, 10 procent šlo z krajského rozpočtu a 5 procent z rozpočtu státu. U Dopravního podniku Ostrava, který financoval část stavby nové tramvajové trati (79, 6 mil. Kč), projekt spolufinancuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je společnost Firesta.

Výškovické mosty v Ostravě už „jezdí“. Moravskoslezský kraj dokončil jednu z největších dopravních staveb v regionu

Největší i nejsložitější investice MSK do dopravní infrastruktury

„Rekonstrukce Výškovických mostů je největší investici Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury, a zároveň i nejsložitější. Zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) nyní vede po šesti nových mostech namísto původních čtyř, které byly ve špatném technickém stavu, a proto musely být zdemolovány. Slouží také cyklistům, jejich součástí je i cyklostezka. Stavělo se nad velmi frekventovanou komunikací I. třídy, ulicí Rudnou, a elektrifikovanou železniční tratí, přitom jsme museli na mostech zachovat tramvajové spojení,“ popsal náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. Předpokládá, že oproti původním plánům bude stavba levnější. „Dá se říci, že oproti původnímu finančnímu předpokladu dojde při závěrečném vyúčtování k mírné úspoře v řádu milionů korun. Jsem rád, že se stavbu podařilo finančně udržet,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Výškovické mosty v Ostravě už „jezdí“. Moravskoslezský kraj dokončil jednu z největších dopravních staveb v regionu

Stavba v jedné z největších a nejlidnatějších částí krajského města

„Dělali jsme maximum pro to, aby stavba co možná nejméně lidem otravovala život a komplikovala dopravu v jedné z největších a nejlidnatějších částí krajského města.  V této části Ostravy-Jihu bylo velmi složité najít za frekventovanou Výškovickou ulici náhradní objízdné trasy. V určitých etapách, hlavně když se demolovaly staré mosty, bylo nutné úplně uzavřít nejen Výškovickou ulici, ale zavřít také Rudnou a železniční trať, které vedou pod ní.  Zároveň jsme museli zajistit v této části městskou hromadnou dopravu a průjezd vozidel složek IZS. Děkuji všem za spolupráci, trpělivost a shovívavost. A také disciplinovanost, díky které tu nedocházelo k nehodám a k vážným kolizím,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Výškovické mosty v Ostravě už „jezdí“. Moravskoslezský kraj dokončil jednu z největších dopravních staveb v regionu

15. května 2020
frame-scrollup