Zpráva

Začala rekonstrukce silnice spojující Staré Heřminovy s Horním Benešovem

Moravskoslezský kraj zahájil další rozsáhlou rekonstrukci komunikace – tentokrát jde o silnici II/442 spojující Staré Heřminovy a Horní Benešov. Stavba za 43 milionů korun bude z 85 procent hrazená z evropských peněz a potrvá 300 dní.

„Rekonstruovat se bude 2,8 kilometru silnice ve Starých Heřminovech a část silnice mimo tuto obec směrem na Bohdanovice, kde se naváže na úsek komunikace II/442 zrekonstruovaný vloni. Zároveň se opraví 13 silničních propustků a 5 opěrných zdí v celkové délce 325 metrů. Komunikace je ve špatném technickém stavu, proto ji musíme modernizovat. Hrozí tam také sesuv svahu podél místního potoka, je proto nutné ho zpevnit,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. Dodal, že zhotovitelem stavby je společnost KARETA s.r.o.

Upozornil, že stavební práce se budou provádět ve dvou etapách za úplné uzavírky komunikace. „Objízdné trasy budou vedeny přes Svobodné Heřmanice, Horní Životice, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí a Bohdanovice. Předpokládáme, že přechodné dopravní omezení by mělo skončit do letošního září,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Další informace na webu Dopravní info nebo Správy silnic MSK.


2. dubna 2019
frame-scrollup