Zpráva

Začíná poslední fáze rekonstrukce Výškovických mostů v Ostravě

Rozsáhlá modernizace Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě-Jihu se i přes vyhlášení nouzového stavu dostává do poslední fáze. Ve třech etapách, během kterých budou muset cestující počítat s dopravními omezeními, se tramvajová doprava převede z provizorního do finálního stavu a zprovozní se mosty pro auta. Hotovo by mělo být v půlce května.

„Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto původních čtyř, které byly ve špatném technickém stavu, a proto musely být zdemolovány. Nově vybudované mosty budou sloužit také cyklistům, jejich součástí bude i cyklostezka,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. Upřesnil, že náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí Dopravní podnik Ostrava. Většina nákladů bude hrazena z evropských fondů.

„V rámci jednání s dodavatelem stavby společností Firesta a Dopravním podnikem Ostrava jsme se shodli na jednotlivých etapách týkajících se dopravních výluk a dokončení této náročné stavby,“ sdělil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Poslední fáze rekonstrukce bude probíhat ve třech etapách. „Postupné otevírání mostů udělá jistě radost řidičům osobních aut, ale zkomplikuje cestování tramvajemi, protože cestující budou muset ty necelé dva týdny přestupovat na autobusy. Prosím tedy cestující i řidiče o trpělivost a ohleduplnost, aby tu nedocházelo k nehodám a ke kolizím,“ žádá náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Dodal, že v první etapě, která začne v sobotu 18. dubna, se bude převádět tramvajová doprava z provizorního do finálního stavu. „Tato část s sebou přinese výluku tramvajového provozu, tramvaje budou do konce dubna nahrazeny autobusy. Ve druhé etapě bude částečně zprovozněn západní most. To je ten, který směřuje k Porubě. Nakonec bude obnovena doprava na východních mostech. Tím veškerá dopravní omezení skončí, předpokládám, že k 15. květnu,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka. Žádá cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost upozorněním Dopravního podniku Ostrava.

Další informace na Jednotném systému dopravních informací pro ČR nebo Správě silnic Moravskoslezského kraje.

I. etapa

  • Od 18. 4. 2020 od 00:01 hod. začne výluka tramvají, zároveň zůstane v provozu západní část komunikace (její pravý jízdní pruh) pro autobusovou linku č. 48. Provoz náhradní autobusové dopravy za tramvaje a IZS ve směru na Výškovice v úseku od výjezdové severozápadní rampy z ulice Rudné po ulici Pavlovovu bude veden po západním mostu. Během celé výluky bude řízen světelnou signalizací.
  • Po celou dobu tramvajové výluky bude tramvajová doprava odkloněna na ulici Pavlovovu.
  • Žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost upozorněním Dopravního podniku. Většinou budou zastávky pro náhradní autobusovou dopravu umístěny na stávajících tramvajových zastávkách, ale ve směru do Vítkovic (centra Ostravy) budou dvě výjimky. Zastávka Obchodní centrum bude umístěna a zastávce Obchodní centrum autobusového spoje č. 48 a zastávka Horymírova bude přemístěna ke hřbitovu na ulici U Studia.

Tato etapa bude platit do 30. 4. 2020 do 23:59 hod., kdy skončí tramvajová výluka. Tramvaje pak budou jezdit v obou směrech po své původní trase, ale už po nově zrekonstruované Výškovické ulici.

II. etapa

Bude zrušena trasa náhradní autobusové dopravy dočasně nahrazující tramvajové linky jedoucí po ulici Výškovické ve směru z Výškovic do Vítkovic, bude zrušeno provizorní světelné signalizační zařízení v západní části komunikace. Pravý jízdní pruh na západní straně ulice Výškovické (směr do Výškovic) bude nadále užíván jen pro autobusovou linku DPO č. 48 a IZS, a to pouze ve směru z Vítkovic do Výškovic. Individuální automobilová doprava bude nadále vedena po objízdných trasách (stejně jako před začátkem výluky).

III. etapa

  • 6. 5. 2020 v 23:59 hod. bude trasa IZS a autobusové linky č. 48 po západní straně Výškovické ulice zrušena. Trasa autobusové linky č. 48 DPO a IZS po ulici Výškovické ve směru od Vítkovic do Výškovic bude na křižovatce U Studia převedena do levého jízdního pruhu na nově otevřené východní polovině komunikace III/4787 na ulici Výškovické. Zároveň bude otevřen pravý jízdní pás na východní straně komunikace III/4787 (ulice Výškovická) ve směru z Výškovic do Vítkovic, a to pro veškerou dopravu, DPO, veřejnost, nákladní dopravu, IZS. (stejně jako v r. 2018)
  • 6. 5. 2020 v 23:59 hod. bude zároveň zrušena trasa linky č. 48, vedoucí po severozápadní rampě z ulice Rudné na ulici Výškovickou a pak dále do Vítkovic. Trasa této linky se vrací do svého původního koridoru.
  • 15. 5. 2020 ve 23:59 bude provizorní vedení dopravy ukončeno. Veškerý provoz bude uveden do plánovaného stavu v plném rozsahu, včetně všech navazujících komunikací, sjezdů, povolených odbočení, schváleného dopravního značení a světelného signalizačního zařízení. Skončí veškerá omezení pro obyvatele Výškovic a přilehlých městských částí.

9. dubna 2020
frame-scrollup