Zpráva

Začíná rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě

Moravskoslezský kraj zahájil přípravné práce na jedné z největších letošních dopravních staveb v regionu. Začíná rozsáhlá modernizace Výškovické ulice v Ostravě a přilehlých mostů. Náročná a složitá stavba si vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě. Budou muset počítat s mnoha omezeními, která zkomplikují dopravu v této části krajského města. Vzhledem ke kritickému stavu mostů, ale nelze opravu odkládat.

Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí i statutární město Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena z evropských fondů.

Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Dva nové mosty budou sloužit cyklistům jako samostatná cyklostezka. Stavět se bude ve dvou etapách.

„Děláme maximum pro to, aby stavba co možná nejméně lidem otravovala život. I když se na ní bude pracovat intenzivně, potrvá do konce příštího roku. Je náročná a komplikovaná. Ale mosty jsou v tak špatném technickém stavu, že už nemůžeme dál čekat a stavbu oddalovat. Cestujícím i obyvatelům městských částí Výškovic, Zábřehu a Hrabůvky se za problémy omlouváme. Prosíme o trpělivost, shovívavost a také disciplinovanost, aby tu nedocházelo k nehodám a ke kolizím,“ žádá náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

První fáze výstavby potrvá od března do konce letošního roku. V této etapě budou zdemolovány staré západní mosty (směrem k Ostravě-Porubě) a postaveny nové. „Stavební práce nebudou zpočátku vyžadovat razantní omezení dopravy, ani uzavření jízdního pruhu silnice směrem do Výškovic. S tím se počítá až na začátku května,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. Upřesnil, že tramvajová doprava povede po východním mostě, obousměrně po jedné koleji. Individuální automobilová doprava bude v této fázi stavby zachována v jednom pruhu ve směru na Ostravu-Zábřeh. Druhý pruh bude vyhrazen pro Integrovaný záchranný systém a městskou hromadnou dopravu.

„V době demoličních prací, během dvou víkendů v červnu, kdy je hustota provozu menší, budou muset řidiči počítat se zúžením provozu do jednoho jízdního pruhu Rudné ulice pod Výškovickými mosty a jeho převedením do protisměru. Na některých místech, kterými budou auta projíždět, bude také zúžená vozovka,“ upozornil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že Správa železniční dopravní cesty zároveň v této lokalitě připravuje stavbu nové vlakové zastávky Ostrava Zábřeh. „Málokdo si uvědomuje, že vlakové spojení uvnitř Ostravy je rychlé a umožňuje docela výhodné spojení městských částí. Nová zastávka může svým významem nahradit nádraží v Ostravě-Vítkovicích,“ doplnil dopravní náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Druhá fáze rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů začne příští rok na jaře, a to demolicí východních mostů. O dopravních omezeních souvisejících s touto etapou projektu bude veřejnost informována v dostatečném časovém předstihu.

Místo si můžete prohlédnout na mapách společnosti Google.


7. března 2018
frame-scrollup