Zpráva

Zimní údržba 2017/2018

Zimní údržba na území Moravskoslezského kraje je v sezoně 2017/2018 prováděna podle nového modelu, a to v návaznosti na celostátní změnu v systému údržby silnic I. třídy.

Zimní údržbu na silnicích II. a III. třídy zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Zimní údržbu na silnicích I. třídy zajišťuje stát (Ředitelství silnic a dálnic České republiky) dodavatelsky na základě uzavřených smluv, na území Moravskoslezského kraje se jedná o sdružení dodavatelů tvořené třemi privátními subjekty. Plán zimní údržby silnic I. třídy na území Moravskoslezského kraje poskytlo Ředitelství silnic a dálnic České republiky, plán je uveden v souvisejících dokumentech..

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy (formát PDF; velikost 862 kB) na území Moravskoslezského kraje schválila rada kraje usnesením č. 21/1883 ze dne 26. 9. 2017; plán je veřejný.

Schválený plán zimní údržby poskytuje základní přehled o provádění zimní údržby silnic II. a III. tříd, krajských účelových komunikací a chodníků na silničních mostech II. a III. tříd a kolem průmyslové zóny Nošovice. Důležitou položkou plánu je zvládání mimořádných a kalamitních situací a metodika zabezpečení dispečersko-zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň.

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje je k nahlédnutí také na Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci se sídlem v Ostravě, Úprkova 795/1, telefon 595 135 912 (návštěvu je nutno předem dohodnout). Průběžné informace jsou zveřejňovány také na stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace.


1. listopadu 2017
frame-scrollup