Zpráva

Známe deset chytrých projektů Akceleračního programu Chytrá myšlenka

Deset chytrých inovativních projektů s potenciálem uchytit se na trhu vybrala odborná porota akceleračního programu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje. Vybrané projekty dostanou šanci vyrůst a zdokonalit se díky akceleračnímu programu na podporu inovací - Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje. Do něj se během května a června přihlásilo přes 40 projektů. Vybrané podnikatele a firmy od září čeká tříměsíční program, kdy je profesionálové provedou úskalími reálného byznysu a pomohou jim projekt rozvíjet.

Do akcelerace se mohl přihlásit kdokoliv s chytrým a inovativním řešením nebo nápadem, který je nejen společensky prospěšný, ale který se může rozvinout a realizovat na území Moravskoslezského kraje. Více jak 40 přihlášených projektů překonalo naše očekávání. Nejprve jsme vybrali 20, které nyní dostaly šanci se prezentovat. Pětičlenná odborná porota z nich vybrala 10 nejlepších, které mají největší potenciál realizace,“ říká Pavel Klučka z Impact Hub Ostrava, koordinátor programu Chytrá myšlenka. Doplňuje, že „každý tým získá svého mentora, zázemí a odbornou pomoc, aby se tři měsíce mohl rozvíjet a svůj projekt zdokonalovat. Tři nejlepší projekty vzešlé z akcelerace získají každý 100 tisíc korun na další realizaci.

Jaké projekty projdou akcelerací? Mezi TOP 10 projektů byl vybrán tým: Dustee, Soběstačná a udržitelná aquaponická farma, CodeFlow, Keylog, VozejkMap, Chytrá bota Miomove, Airsun, Smart timber bridge, FairBox a ITS videoanalýza dopravy. Jejich zaměření je široké - od vývoje měřicího zařízení schopného zachytit částice o velikosti padesátiny lidského vlasu i teplotu, vlhkost nebo třeba stupeň UV záření, přes vývoj chytré boty se stélkou předávající svému uživateli informace o vyváženosti jeho běhu a chůze v reálném čase, až po chytrý cyklostojan.

„Mile mě překvapila různorodost řešení, které nám dnes jejich autoři představili. Vybrané projekty se nesoustředí pouze na technologii jako takovou, ale na její pozitivní dopad na prostředí a společnost. Jsou to řešení přínosná pro občana, město i kraj,” komentovala hodnocení projektů ihned po jeho skončení Lenka Krákorová, zodpovědná za akcelerační programy sítě Impact Hub a členka odborné poroty.

Program Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje realizuje spolek Hub for Change a je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Více informací o projektu najdete na jeho webové nebo na FB stránce.


3. července 2018
frame-scrollup