Zpráva

1. workshop projektu KAP - 18. 3. 2016

Dne 18. 3. 2016 se vrámci aktivit krajského projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP MSK) konal první z workshopů, které jsou v tomto projektu platformou pro realizační tým a ředitele či zástupce středních a vyšších odborných škol v Moravskoslezském kraji a slouží zejména k seznamování s projektovými aktivitami, s příklady dobré praxe.

Téměř stovce ředitelů a zástupců škol byla prezentována koncepce přípravy KAP MSK, byl představen realizační tým a dále byli účastníci seznámeni s Analýzou potřeb v území zpracovanou vrámci projektu KAP MSK – tzn. zejména s tím, na jaká témata se v následujících letech bude území a tedy i školy zaměřovat.

Workshopu se zúčastnili také zástupci Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), který projektu KAP MSK zajišťuje metodickou podporu, odborný garant KAP a další pozvaní hosté. Prostřednictvím svých prezentací seznámili účastníky workshopu s podporou krajského akčního plánování, s výstupy dotazníkového šetření, kterého se školy na přelomu roku 2015/2016 zúčastnily, a s akčním plánováním a projektovými možnosti škol.

Smart akcelerátor RIS3 strategie
frame-scrollup