Zpráva

2. místo v anketě Osobnost eGovernmentu za rok 2019 pro Moravskoslezský kraj

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem informatiky realizuje několik projektů z oblasti elektronizace veřejné zprávy neboli eGovernmentu. Letos Moravskoslezský kraj získal další ocenění v souvislosti s těmito realizovanými projekty.

V březnu 2019 získal člen projektového týmu - garant architektury ICT a současně vedoucí odboru informatiky Ing. Tomáš Vašica ocenění v celostátní anketě Osobnost eGovernmentu za rok 2019 (eOsobnost), když obsadil druhé místo v kategorii krajů za svou aktivitu v oblasti ICT architektury v souvislosti s projektem Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002010) a Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu (CZ.03.4/74/0.0/0.0/16_033/0002881).

Cílem projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ spolufinancovaného z prostředků IROP je zřízení bezpečného centrálního e-mailu pro celou krajskou korporaci, tj. krajský úřad a více než 220 příspěvkových organizací, řešení správy identit a zálohování dat. Celkový rozpočet projektu je 48,8 mil. Kč s DPH a požadovaná dotace, která byla kraji přiznána na počátku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) a státního rozpočtu (5 %) je ve výši max. 43,9 mil. Kč s DPH.

V rámci ankety, pod záštitou ministra vnitra, jsou oceňováni ti, kteří se nejvíce zasloužili o posun elektronizace v České republice.


29. března 2019
frame-scrollup