Zpráva

2. tématické setkání ředitelů/zástupců škol

Ve dnech 6. – 7. 4. 2017 se v rámci aktivit projektu konalo 2. tematické setkání ředitelů a zástupců škol (TS). Setkání bylo koncipováno jako dvoudenní odborná a diskusní platforma a bylo zaměřeno na témata: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, Podpora inkluze a ICT kompetence.

Hlavním bodem programu byla řízená diskuze rozdělena do čtyř bloků podle jednotlivých témat, v rámci kterých vystoupili jak členové realizačního týmu projektu KAP, tak zástupci metodiků a zástupci středních, vyšších odborných, případně také mateřských a základních škol s prezentací příkladů dobré praxe.

V rámci jednotlivých témat si účastníci aktivně předávali zkušenosti z řízení a běžné praxe svých škol, diskuse byla zaměřena na mnoho oblastí, např. fungování a využití školního poradenského pracoviště, možnosti využití terapeutických místností, možnosti zapojení rodičů do vzdělávání žáků, pořádání kurzů dalšího vzdělávání (celoživotního učení) na školách, srovnávání jejich výhod a nevýhod a možných překážek, možnosti spolupráce s konkrétními firmami a další.

frame-scrollup