Zpráva

2. workshop projektu KAP - 31. 8. 2016

Dne 31. 8. 2016 se v rámci aktivit krajského projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP MSK) konal druhý z workshopů, které jsou v tomto projektu platformou pro realizační tým KAP MSK, ředitele či zástupce středních a vyšších odborných škol v Moravskoslezském kraji, odborného garanta KAP - Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) a slouží zejména k seznamování s projektovými aktivitami, k rozvoji partnerství, předávání zkušeností a seznámení s příklady dobré praxe. Tento workshop byl z větší části zaměřen na plánování aktivit pro rozvoj vzdělávání na školách.

Téměř stovce ředitelů a zástupců škol byly realizačním týmem projektu prezentovány aktuální informace a výstupy projektu, zejména z oblasti prioritizace potřeb na území kraje. Podstatnější částí workshopu byly příspěvky zástupců NÚV, kteří prostřednictvím svých prezentací seznámili účastníky workshopu spodporou škol při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzdělávání a školních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Tyto plány by měly komplexněji uchopit jednotlivé oblasti vzdělávání na úrovni škol a zároveň umožnit čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon), příp. individuálních projektů ostatních v následujících letech.

Smart akcelerátor RIS3 strategie

frame-scrollup