Zpráva

Aktuální výzvy a předběžné harmonogramy výzev v rámci programového období EU 2014-2020

V současné chvíli jsou všechny české programy schváleny Evropskou komisí. Na základě toho již některé řídicí orgány první výzvy vyhlásily, jiné je intenzivně připravují.

Harmonogram výzev je veřejně dostupný dokument sloužící žadatelům k získání včasné informace o tom, kdy budou vyhlašovány nové výzvy, na co budou zaměřeny a kolik prostředků řídicí orgán na výzvu vyčlenil.


13. října 2015
frame-scrollup