Zpráva

Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002708

Anotace projektu

Předmětem projektu je výstavba nové haly pro praxi včetně pořízení vybavení pro výuku oboru Opravář zemědělských strojů v areálu školy - Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace. Realizací projektu dojde k soustředění výuky technických oborů do jednoho areálu.

Výstupy projektu

Konečným výstupem projektu bude nově postavený objekt dílen pro obor Opravář zemědělských strojů, který bude moderně vybaven a zařízen pro praktickou odbornou výuku oboru Opravář zemědělských strojů a dalších opravárenských oborů vyučovaných na Střední odborné škole, Bruntál, příspěvková organizace. Dojde k zatraktivnění oboru opravář zemědělských strojů a k celkovému zkvalitnění výuky oboru opravář zemědělských strojů a návazných oborů. Veškeré výstupy projektu výrazně přispějí ke zkvalitnění vzdělávání žáků ve strojních a opravárenských oborech a lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce.

Trvání projektu

duben 2016 – říjen 2019

Kontaktní osoba

Ing. Jindřich Částka
odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel.: 595 622 470
e-mail: jindrich.castka@msk.cz

Financování projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové plánované náklady projektu 48.914.009,00
z toho prostředky z ERDF (85 %) 41.576.907,65
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 2.445.700,45
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 4.891.400,90
frame-scrollup