Zpráva

CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities (CLAIRO)


Operační program

Urban Innovative Actions

Číslo projektu

UIA03-123

Trvání projektu

listopad 2018 – duben 2022

Cíl projektu

Systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností pohlcovat nečistoty z různých zdrojů. Využije pokročilé a inovativní výpočty na záchyt nečistot na základě využití prostorových dat místního proudění vzduchu. Dalším inovativním prvkem projektu CLAIRO je zvyšování odolnosti vysazených rostlin speciálním ošetřením. Vybraná zeleň bude vysázena za odborného dozoru Slezské univerzity v městském obvodu Radvanice a Bartovice.  Data budou vyhodnocována průběžně přesným měřením znečištění, což bude mít na starost Vysoká škola báňská v Ostravě. Zeleň bude ošetřována speciálními zálivkami, vytvořenými ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, snižujícími vliv vnějšího prostředí na kondici zeleně a zlepšující obecně její stav.

Partneři projektu

  • Statutární město Ostrava
  • Moravskoslezský kraj
  • Slezská univerzita v Opavě,
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Univerzita Palackého v Olomouci,
  • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska,
  • SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z. ú.

Financování projektu

Rozpočet projektu CLAIRO bude přibližně 65 milionů korun, dotace z evropských fondů představuje 52, 7 milionů korun.

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Hajdučková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 785
e-mail: lenka.hajduckova@msk.cz

Více informací na Clairo

frame-scrollup