Zpráva

Cooperation in vocational training for European labour market

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+

 

Operační program

ERASMUS+

Klíčová slova

Strategická partnerství – KA 2

Typ projektu

Projekty spolupráce v odborném vzdělávání

Typ partnerství

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe

Registrační číslo projektu

28CA55DB760EB638

Popis výchozího stavu

Moravskoslezský kraj se spolu s partnerským regionem Grand Est (bývalé Lotrinsko) ve Francii a projektovým partnerem Lublinským vojvodstvím v Polsku dohodli na předložení projektové žádosti do programu ERASMUS+ za účelem podpory spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro Evropský trh práce.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření fungující a dlouhodobě udržitelné sítě institucí zapojených do vzdělávání a odborné přípravy žáků středních odborných škol prostřednictvím zahrnutí zahraničních stáží do jejich praktické výuky.

Aktivity a výstupy projektu

Aktivity projektu budou realizovány na dvou úrovních. Na úrovni škol bude rozvíjena spolupráce mezi partnerskými školami při zabezpečování odborné přípravy žáků a realizováním výměnných odborných zahraničních stáží žáků. Přidanou hodnotou projektu je vedle samotné spolupráce škol také spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na úrovni regionů.

Čeští partneři projektu:

  1. Moravskoslezský kraj
  2. Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p.o.
  3. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, p.o.
  4. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p.o.
  5. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, p.o.

Financování projektu za Moravskoslezský kraj

Zdroj financování projektu výše podílu (Kč)
Celkové uznatelné náklady projektu za MSK 11.075 EUR
- Podíl Evropské Unie (ERASMUS+) 10.800 EUR
- Podíl Moravskoslezského kraje 275 EUR

Trvání projektu

9/2017 – 8/2019

Projektový manažer

Mgr. Michaela Mangelová
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 726
e-mail: michaela.mangelova@msk.cz

Odborný garant

Mgr. Zuzana Plačková
odbor školství, mládeže a sportu
tel: +420 595 622 251
e-mail: zuzana.plackova@msk.cz

Výstupy projektu

Propagační videa

frame-scrollup