Zpráva

Díky úspěšnému projektu předal kraj 21 nových sanitních vozů Zdravotnické záchranné službě

banner IOP

Moravskoslezský kraj v loňském roce využil možnost připravit projekt na pořízení 21 nových sanitních vozidel a zavedení Systému pro výměnu informací mezi krajskými zdravotnickými zařízeními a podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem projektu byla mj. modernizace dopravních prostředků ZZS umožňujících instalaci a provoz nových technologických celků a zvýšení její akceschopnosti.

Celý proces od přípravy žádosti o dotaci až po dodání posledního vozu řídil odbor evropských projektů. Díky kvalitně zpracované žádosti o finanční podporu a komunikaci s odborem zdravotnictví i Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje po celou dobu realizace projektu, se podařilo úspěšně vyřešit všechny odborné nároky zdravotníků i změnové požadavky.

K 30. listopadu 2015 byl projekt úspěšně ukončen a 1. prosince 2015 si zástupci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje převzali celkem 21 nových vozidel rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci v hodnotě 74 milionů Kč, z toho přes 52 milionů Kč pokryje dotace Evropské unie, kterou zajistil Krajský úřad.

Jeden z vozů obsahuje i novorozenecký transportní systém, představující pojízdnou jednotku intenzívní péče vhodnou pro všechny požadavky převozu. Součástí vozu je tak např. inkubátor umožňující při převozu vynikající viditelnost pacienta a dobrý přístup zdravotníků ze dvou stran.

Díky projektu spolufinancovanému Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak získají jednotlivá střediska ZZS MSK v celém kraji nové vozy pro záchranu životů.


1. prosince 2015
frame-scrollup