Zpráva

Diskuzní fóra

Předmětem klíčové aktivity je realizace diskuzních fór na nejrůznější témata, dle druhu sociálních služeb, kterým jsou určena. Mezi klíčová témata patří pojetí kapacity ua jednotlivých druhů sociálních služeb, systém výkaznictví, hranice poskytování sociálních služeb, meziresortní témata, apod.

Diskuzní fóra jsou vedena dvěma facilitátory z řad odborníků na dané druhy sociálních služeb.

Diskuzní fóra jsou určena poskytovatelům sociálních služeb, zadavatelům sociálních služeb, uživatelům sociálních služeb, pečujícím osobám, meziresortním spolupracovníkům či dalším expertům v dané oblasti.

Pracovní skupina č. 1 (azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny, domy na půl cesty)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 2 (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 3 (sociálně terapeutické dílny, centra denních služeb, služby následné péče)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 4 (služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 5 (denní stacionáře, sociálně zdravotní služby)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 6 (pečovatelská služba, odlehčovací služba terénní, osobní asistence, tísňová péče, SAS pro seniory a zdravotně postižené)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 7 (raná péče)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 8 (sociální rehabilitace)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 9 (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 10 (domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby pobyt, týdennní stacionář)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 11 (krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, intervenční centra)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 12 (odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, průvodcovské a předčitatelské služby)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 13 (sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 14 (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 15 (terénní programy)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

Pracovní skupina č. 16 (průřezová skupina)

Termíny, témata a zápisy odkaz na konkrétní skupinu

frame-scrollup