Zpráva

Dotace z fondů EU opět pomohly

Nová poradna pro pěstounskou péči v Ostravě už slouží veřejnosti.

Dne 23. února 2016 v 10:00 hod. dojde k slavnostnímu otevření Poradny pro pěstounskou péči v Ostravě.Rekonstrukce zastaralého objektu na ulici Hornická v Ostravě byla podpořena z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v rámci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ částkou téměř 20 000 000 Kč. Práce na výstavbě odstartovala v únoru 2015.

Předmětem projektu byla rekonstrukce přízemní budovy se zachováním původního prostorového a půdorysného řešení, kdy objekt je členěn do tří rovnoběžných křídel, která jsou vzájemně propojena chodbovým traktem a vytváří tak půdorysný tvar písmena E.

Realizací projektu vzniklo moderní multidisciplinární pracoviště nabízející prostor pro kvalitní spolupráci psychologů, sociálních pracovníků, právníků a terapeutů směrem k rodinám pěstounů a jim svěřeným dětem a mohlo tak dojít ke sloučení dvou dosud odloučených pracovišť Centra psychologické pomoci, p.o. v Ostravě.


16. února 2016
frame-scrollup