Zpráva

Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969

Obsah projektu

Předmětem projektu je podpora procesu plánování a financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, která bude realizována formou vytvoření informačního systému o sociálních službách v Moravskoslezském kraji, nastavení procesu účinného zjišťování potřeb, ověření efektivity poskytování služeb u vybraných poskytovatelů a diskuze aktuálních témat mezi poskytovateli, zadavateli a uživateli sociálních služeb.

Přehled klíčových aktivit projektu

1) Vytvoření informačního systému, zohledňujícího podmínky pro plánování a financování

2) Podpora koordinátorů komunitního plánování

3) Procesí podpora služeb u vybraných poskytovatelů

4) Diskusní fóra

Doba realizace projektu

1. 3. 2016 – 28. 2. 2019

Kontaktní osoby

Projektový manažer
Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212, 731 143 677
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Odborný garant klíčové aktivity 1
Ing. Zuzana Kociánová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 349, 605 224 210
e-mail: zuzana.kocianova@msk.cz

Odborný garant projektu a klíčové aktivity 2 a 3
Mgr. Daniel Vrána
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 930, 605 224 213
e-mail: daniel.vrana@msk.cz

Odborný garant klíčové aktivity 4
Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762, 605 224 212
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Koordinátor diskuzních fór
Martina Faltýnková
tel.: 595 622 357
e-mail: martina.faltynkova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 14.780.460,00
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 12.563.391,00
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 1.478.046,00
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 739.023,00
frame-scrollup