Zpráva

Elektrolaboratoře

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525

Anotace projektu

Projekt reaguje na zastaralost výuky elektrotechnických oborů na sedmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Především díky pořízení moderního vybavení pro výuku v rámci projektu dojde ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol, čímž se zlepší další uplatnitelnost žáků. Školy budou díky projektu rovněž bezbariérové. V rámci projektu je řešena také konektivita škol a jejich připojení k internetu v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti.

Výstupy projektu

Moderní laboratoře pro výuku eletrotechnických oborů, které žáky lépe připraví pro další studium nebo pro praxi na školách:

  • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
  • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
  • Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
  • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
  • Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace
  • Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Trvání projektu

červen 2016 – říjen 2018

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Karas
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 652
e-mail: tomas.karas@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové plánované náklady projektu 26.806.635,20
z toho prostředky z ERDF (85 %) 22.785.639,92
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 1.340.331,76
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 2.680.663,52
frame-scrollup