Zpráva

Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 – spuštěny první výzvy

Pro zájemce o realizaci projektů z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko byly spuštěny první výzvy, rozhodl o tom Monitorovací výbor na svém 1. zasedání 9. září 2015 v Opoli.

První seminář pro české i polské potenciální žadatele se uskuteční 23. září 2015 v Olomouci. Na tento seminář budou dále v regionech navazovat další podle harmonogramu, který je s dalšími užitečnými informacemi dostupný na stránkách programu www.cz-pl.eu


11. září 2015
frame-scrollup