Zpráva

Jarní tematická setkání ředitelů a zástupců škol

V měsících březnu, dubnu a červnu 2018 připravil realizační tým projektu KAP MSK další čtyři tematická setkání pro ředitele a zástupce škol. V pořadí 6. tematické setkání, které proběhlo 22. – 23. 3. 2018, bylo zaměřeno na Podporu dalšího vzdělávání ve školách a na Podporu inkluzivního vzdělávání. Dvoudenní diskuzní platforma byla věnována oblasti kvalitní, otevřené školy, rozvoji škol jako Center celoživotního učení a na aktuální vývoj inkluze ve školách.

Následující tematické setkání se uskutečnilo ve dnech 5. a 6. 4. 2018 a bylo zaměřeno na oblast Podpory odborného vzdělávání a Kariérového poradenství. Oblast podpory odborného vzdělávání se věnovala tématům digitalizace a jejího vlivu na procesy ve výrobním závodě, oblasti robotizace a spolupráci středních, odborných škol a učilišť se zaměstnavatelskými svazy. V oblasti Kariérového poradenství se účastníci věnovali problematice konstruktivní zpětné vazby.

V pořadí již 8. tematické setkání 19. – 20. 4. 2018 bylo věnováno oblasti ICT kompetencí, které se zaměřilo na současné trendy v informatice, bezpečnosti a soukromí na internetu. V oblasti Podpory polytechnického vzdělávání zažili účastníci rozvoj klíčových kompetencí v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy přímo prostřednictvím exkurze v terénu.

Poslední tematické setkání 15. 6. 2018 bylo zaměřeno na Rozvoj výuky cizích jazyků a Podporu čtenářské a matematické gramotnosti. Náplní tematického setkání bylo využití ICT ve výuce jazyků, představeny byly ukázky testových úloh se zaměřením na zjišťování úrovně čtenářské a matematické gramotnosti a využití žákovského studijního klubu nejen ve výuce, ale i ve volnočasových činnostech. Součástí všech tematických setkání byla diskuze a výměna příkladů dobré praxe a zkušeností napříč jednotlivými zástupci zúčastněných škol.

frame-scrollup