Zpráva

KA G – Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Cílem aktivity je zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem a žáků druhých stupňů základních škol, především formou podpory pedagogů napříč předměty.

Chceme dětem nabídnout možnost, aby rozvíjely své schopnosti a dovednosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale také v dalším životě.

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, děti z mateřských škol a žáci základních a středních škol.

Realizátory aktivity jsou KVIC; partnerské školy; Mensa České republiky.

frame-scrollup