Zpráva

KA J - Rozvoj výuky cizích jazyků

Cílem aktivity je ukázat žákům potřebnost jazykového vzdělávání a schopnosti aktivně používat cizí jazyk. Nezbytná je podpora samotných žáků, ale také pedagogů na školách. V rámci aktivity bude podpořen rozvoj jazykových kompetencí, ale také vnímání cizího jazyka jako součásti odborného vzdělání.

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, žáci středních škol.

Realizátory aktivity jsou zapojené partnerské školy.

frame-scrollup