Zpráva

KA K - Podpora kariérového poradenství

Obsahem aktivity je ucelený vzdělávací program pro pedagogické pracovníky, v rámci kterého získají informace o kariérovém poradenství a prakticky si vyzkouší různé přístupy. Po dobu realizace projektu je pedagogům zajištěna metodická podpora. Součástí této aktivity jsou také zážitkové akce pro žáky středních i základních škol.

Cílem aktivity je zvýšení odborných znalostí pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství, rozšíření poradenských služeb ve škole, zvýšení povědomí o kariérovém poradenství mezi žáky a vznik Centra kariérového poradenství v každé partnerské škole.

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, žáci středních škol, žáci základních škol

Realizátory aktivity jsou partnerské školy; Centrum kompetencí; KVIC a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup