Zpráva

KA P - Podpora polytechnického vzdělávaní

Realizace aktivity povede ke zkvalitnění polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality výuky a odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a k motivaci žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů, podpoře manuální zručnosti a prvků polytechnické výchovy ve vzdělávání v mateřských a základních školách a k podpoře vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a zaměstnavateli.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ a žáci ZŠ, SŠ a děti MŠ.

Realizátory aktivity jsou partnerské školy; KVIC; Dolní oblast Vítkovice a Ostravská univerzita

frame-scrollup