Zpráva

KA S - Syntéza a zhodnocení produktů v oblasti kariérového poradenství v MSK

V rámci aktivity dojde ke shromáždění realizovaných projektů podpořených z OP VK v oblasti kariérového poradenství. Bude vytvořen přehled realizovaných aktivit s podporou OP VK, přehled navržených a realizovaných postupů v jejich rámci, porovnání výsledků a dopadů těchto aktivit, syntéza postupů a návrh na jejich využití v projektu.

Výstupy této klíčové aktivity budou vznikat postupně během prvního roku realizace projektu. Analytik Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje potupně shromáždí materiály a bude je analyzovat, navštíví realizátory ukončených projektů a bude s nimi konzultovat postupy, skutečné i zamýšlené dopady projektů.

Dojde k vytvoření syntézy dosavadních praxí, popis jejich využitelnosti v předkládaném projektu a jejich následné využití v tomto projektu. Vedle toho dojde ke zveřejnění těchto výsledků na webových stránkách zaměřených na provázání kariérového poradenství s trhem práce.

frame-scrollup