Zpráva

Každá história si zaslúži svoj priestor

Operační program přeshraniční spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritní osa

2. Kvalitné životné prostredie

Specifický cíl

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Číslo projektu

304021C852

Cíl projektu 

Projekt je koncipován jako partnerský, přičemž partnerem projektu je Žilinský samosprávný kraj. Cílem projektu je rekonstrukce dvou kulturních památek česko-slovenského příhraničního regionu hradu Budatín a hradu Hukvaldy. Součástí projektu jsou také aktivity na další zvýšení atraktivnosti uvedených kulturních památek.

Výstupy projektu

  • Sanace severovýchodní strany u druhé brány hradu
  • Stabilizace východního nároží hradního jádra
  • Pořízení výstavních modelů hradu do prostor tzv. dubové komnaty
  • Vydání publikace o hradu Hukvaldy a Budatín s ohledem na jejich fortifikační zajištění
  • Workshop
  • Rekonstrukce 2NP Budatínského hradu
  • Pořízení mobiliáře Budatínského hradu
  • Seminář s výstavou na téma fortifikace

Kontaktní osoba

Ing. Stanislav Lichnovský
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 519
e-mail: stanislav.lichnovsky@msk.cz

Financování projektu na straně MSK

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 1.253.391,15 EUR
z toho prostředky z ERDF 1.065.382,47 EUR
Celkové způsobilé náklady projektu MSK 9.000.000,- Kč
z toho prostředky z ERDF (85 %) 7.650.000,- Kč
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 450.000,- Kč
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 900.000,- Kč
frame-scrollup