Zpráva

Kraj získal další ocenění v souvislosti s projektem kybernetické bezpečnosti

Odborný garant a bezpečnostní manažer projektu Moravskoslezského kraje „Realizace kybernetických opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ Ing. Pavel Žák se umístil na třetím místě v celorepublikové anketě eOsobnost, v kategorii krajů.

Jedná se o anketu, která oceňuje osobnosti, jež se zasloužily o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy z oblasti elektronizace veřejné správy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR. Vyhlášení ankety proběhlo dne 21. 3. 2017 v Praze, mj. za účasti ředitele krajského úřadu Ing. Tomáše Kotyzy. Osobnosti eGovernmentu byly vyhlášeny v kategoriích obec, město, kraj, centrální úřad a eOsobnost za celkový přínos.

Projekt Realizace kybernetických opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti realizuje Moravskoslezský kraj za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

V případě Moravskoslezského kraje se tak jedná o další ocenění spojené s projekty, které připravuje odbor evropských projektů krajského úřadu. V listopadu 2016 získal jiné ocenění v anketě nejlepších projektů z oblasti elektronizace veřejné správy „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“.

Odbor evropských projektů v současnosti pokračuje s přípravou a realizací několika významných projektů z oblasti elektronizace veřejné správy, které jsou spolufinancované z prostředků strukturálních fondů.


24. března 2017
frame-scrollup