Zpráva

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

V rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložil Moravskoslezský kraj projekt s názvem „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, který současně již od 1. 12. 2015 realizuje.

V rámci projektu budou vytvořeny dva Krajské akční plány, které stanoví priority nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území kraje. Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách. Výstupy akčních plánů rozvoje vzdělávání mají dále sloužit pro koordinaci a zacílení dalších výzev vyhlašovaných ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projekt bude realizován do roku 2021.


8. prosince 2015
frame-scrollup