Zpráva

Krajský úřad využil prvních dotačních titulů a předložil první projekt do Operačního programu Zaměstnanost

Krajský úřad jako moderní zaměstnavatel se dlouhodobě zaměřuje na péči o své zaměstnance, což odpovídá také stanoveným cílům ve Strategii krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, kde jedním z dlouhodobých cílů je zmíněna také péče o zaměstnance. Krajský úřad jako zaměstnavatel respektuje právo jednotlivce na plnohodnotný soukromý a rodinný život a také možnost realizovat se v zaměstnání. Cílem projektu je podpořit slaďování pracovního a rodinného života rodičů, kteří mají děti na 1. stupni základní školy.  Tento projekt řeší mnohdy bezvýchodnou situaci rodičů, v době školních prázdnin, kteří nemají možnost zajistit hlídání pro své děti, které ještě nemohou zůstat bez dohledu dospělé osoby. Klíčovou aktivitou projektu je příprava a realizace příměstského tábora v letech 2016 a 2017, který bude organizován v rozsahu 16 turnusů celkem až pro 480 dětí.


15. října 2015
frame-scrollup